Domein

(2017) Retailvisie provincie Utrecht (Provincie Utrecht)

Er is een toenemende leegstand onder winkelpanden in centrumgebieden in de provincie Utrecht. In de retailvisie 2017 van de provincie Utrecht wordt deze problematiek geanalyseerd. Zo is het percentage leegstand van het aantal winkelpanden in Amersfoort gestegen naar 11,5%, in Utrecht naar 12% en loopt dit op tot 18% in Veenendaal. 

De opkomst van webwinkels heeft ertoe geleid dat bezoekers van centrumgebieden op zoek zijn naar een ander type winkelaanbod. Kernwoorden zijn hierbij service, ervaring en beleving. Een toenemende hoeveelheid producten waarbij deze aspecten van minder belang zijn worden online gekocht, wat te merken is in een stijging van het aantal leegstaande vierkante meters in de provincie naar gemiddeld 9,6%. 

De provincie heeft als doel samenwerking te creëren tussen verschillende partijen, het benutten van kansen voor centrumgebieden en het bewerkstelligen van een gelijk speelveld voor niieuwe ontwikkelingen door het stellen van ruimtelijke regels. In deze retailvisie worden de constructen welke te maken hebben met de winkelleegstand benoemd en wordt er uiteengezet hoe er wordt omgegaan met winkelleegstand op verschillende schaalniveau's.

Download het onderzoek