Domein

(2017) Smart charging van elektrische voertuigen: institutionele knelpunten en mogelijke oplossingen (PWC)

In het rapport 'Smart charging van elektrische voertuigen: institutionele knelpunten en mogelijke oplossingen' wordt de problematiek geanalyseerd rondom het grootschalig invoeren van Smart Charging. Smart Charging is het opladen van voertuigen op de manier waar dit op een bepaald moment het meest duurzaam is. Duurzame elektriciteit wordt hierbij optimaal ingezet en ontsloten. Met een doelstelling van 200.000 elektrische voertuigen in 2020 en 1 miljoen elektrische voertuigen in 2025 is het noodzakelijk om de nog bestaande obstakels rondom het elektrisch laden van voertuigen weg te nemen.

Een aantal obstakels welke in het rapport worden besproken zijn de mogelijke dubbele energiebelasting door het biderectioneel laden van voertuigen, daarnaast een ontbrekende prikkel voor optimaliseren eigen verbruik achter de meter in een elektrisch voertuig, en geen prikkel voor de uitrol van laadinfrastructuur met maximale laadcapaciteit voor Smart Charging.

Deze, en andere (institutionele) knelpunten worden in het rapport uiteengezet. Daarnaast wordt er een scala aan oplossingsrichtingen benoemd om de genoemde problemen te verhelpen.

Download het onderzoek