Domein

(2018) Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten (CBS/PBL)

In het rapport ‘Circulaire economie: wat we willen weten en kunnen meten' wordt een monitoringssysteem voor de transitie naar circulaire economie voorgesteld. Het is belangrijk om de voortgang naar circulaire economie meetbaar te maken. Verschillende indicatoren doen dit op het moment al, zoals grondstofgebruik, broeikasgasemissies en afval. Het doel is nu om de verschillende indicatoren om te zetten naar een monitoringssysteem. Dit rapport pleit daarvoor door middel van een nulmeting met de volgende onderdelen:

  • Acties vanuit het Rijksbrede programma (RIVM samen met Rijkswaterstaat)
  • Transitiedynamiek (PBL in samenwerking met Universiteit Utrecht)
  • Effecten op grondstoffengebruik, milieu en economie (CBS)

Download het onderzoek