Domein

(2018) Feiten en Cijfers: regionale innovatie (Rathenau Instituut)

In het rapport Feiten en Cijfers: regionale innovatie van het Rathenau Instituut staat de vraag centraal in hoeverre onderzoek en innovatie in Nederland samenhangen met verstedelijking of dan wel regionalisering.

Door cijfers op stedelijk en regionaal niveau worden de regionale hotspots met betrekking tot innovatie in kaart gebracht. Wereldwijd worden grote steden neergezet als motor van innovatie, terwijl er in Nederland een sterke regionale focus is. Er zijn in Nederland regionale hotspots van innovatie, maar hun banden strekken zich verder dan enkel de regio. Nederlandse topsectoren kennen namelijk intensieve interregionale connecties. Ongeveer de helft van alle innovatieve bedrijven in Nederland is gespreid over 30 hotspots, wat betekent dat de overige helft van innovatieve bedrijven gespreid is over de rest van de gemeenten in Nederland. Het rapport van het Rathenau instituut geeft een verdere interpretatie van deze feiten, op basis van onder andere de RIS (regional innovation scoreboard), aantal innovatieve bedrijven, aantal startups, R&D uitgaven en opleidingsniveau. Daarnaast worden ook de sectorale verschillen per regio geduid met betrekking tot een aantal topsectoren. 

Download het onderzoek