Domein

(2018) Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland (Buck Consultants International)

In het rapport inventarisatie en meervaarde van campussen in Nederland, uitgevoerd door Buck Consultants International is onderzoek gedaan naar (initiatieven tot) campussen. Dit rapport is uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Netwerk Kennissteden Nederland

In het onderzoek worden 35 campussen in Nederland geanalyseerd. Dit betreft scienceparken, innovatiecampussen en faciliteitencampussen. Er zijn volgens Buck 4 componenten essentieel voor campusvorming. Allereerst ligt de focus op R&D en technologiegedreven activiteiten. Ten tweede is er aanwezigheid van actieve kennisdragers. Ten derde is het een fysieke locatie met hoogwaardige vestigingsmogelijkheden & onderzoeksfaciliteiten voor bedrijven en tenslotte biedt de omgeving mogelijkheid tot actieve open innovatie tussen kennisbron(nen) en bedrijven.

Campussen zijn groeiende. Ondanks dat het aantal campussen daalde van 39 naar 35 tussen 2014 en 2018, is het aantal arbeidsplaatsen op de campussen gestegen tot ongeveer 163.000. 47.152 daarvan zijn arbeidsplaatsen bij bedrijven op campussen. De overige arbeidsplaatsen zijn binnen zorg en onderwijs. Het aantal arbeidsplaatsen bij bedrijven is een stijging van 22% ten opzichte van 2014. Utrecht Science Park biedt de meeste arbeidsplaatsen, namelijk 26.170. Binnen deze 26.170 arbeidsplaatsen zijn er 2088 arbeidsplaatsen bij bedrijven. Dit is een stijging van 25% ten opzichte van 2014. Ter vergelijking: de algehele werkgelegenheidsgroei in de gemeente Utrecht in dezelfde periode 5%. Bij veel campussen bevindt het merendeel van de arbeidsplaatsen zich binnen kennisinstellingen. Zo ook bij Utrecht Science Park, waar meer dan 90% van de arbeidsplaatsen zich binnen kennisinstellingen bevinden. Deze verhouding verschilt sterk per campus.

Een analyse van welke aspecten ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van campussen en de verschillen die er bestaan tussen typen campussen wordt in dit rapport nader toegelicht.

Download het onderzoek