Domein

(2018) Regio in Beeld: Midden-Utrecht (UWV)

Regio in Beeld 2018 geeft een analyse van de arbeidsmarkt in de regio Midden-Utrecht. Hierin komen specifieke kenmerken en uitdagingen van onze arbeidsmarkt aan de orde. Dit document is in samenwerking met gemeenten tot stand gekomen en geeft een goede basis om samen met werkgevers, werknemers en onderwijs onze arbeidsmarktuitdagingen aan te gaan.

Download dit onderzoek

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.