Domein

(2018) Utrecht de schoonste economie, Zeeland de meest vervuilende. Grote verschillen in provinciale klimaatscore (ING Bank)

Utrecht heeft de groenste economie van Nederland als de uitstoot van CO2, methaan en lachgas wordt afgezet tegen het BRP in € 1.000. Dit blijkt uit onderzoek van ING Bank. Utrecht wordt gevolgd door Noord-Holland en Gelderland. De provincie Zeeland scoort het slechtst op de ranking. Per € 1.000 BRP wordt er in Zeeland het meeste uitgestoten.

Als er gekeken wordt naar de netto uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas) in megaton dan scoort de provincie Zuid-Holland het slechtst. Dit is oorzakelijk verbonden aan het havencomplex in Rotterdam. De provincie Utrecht staat daarbij op een gemeenschappelijke derde plaats met de provincie Friesland.

Download het onderzoek