Domein

(2018) Utrecht houdt de vaart er in (ING)

Utrecht is een economisch sterke provincie, met een relatief hoge economische groei, een hoog opgeleide beroepsbevolking en een lage werkloosheid. Voor 2018 wordt wederom een bovengemiddelde economische groei verwacht (+3,3%). De groei wordt gedragen door de zakelijke dienstverlening in combinatie met toenemende bestedingen van consumenten in de horeca en detailhandel. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4,3% in 2017 naar 3,2% in 2018. Hiermee behoort Utrecht landelijk tot één van de best presterende provincies.

Download het onderzoek

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.