Domein

(2018) Utrechts gezondheidsprofiel (Gemeente Utrecht)

In het Utrechts Gezondheidsprofiel (Gemeente Utrecht, 2018) wordt de balans opgemaakt van de gezondheid van inwoners van de gemeente Utrecht. In het vierjaarlijks verschijnende profiel worden cijfers gepresenteerd met betrekking tot gezondheid, bevolkingssamenstelling, leefstijl, sociale omgeving, zorg, maatschappelijke participatie en leefomgeving van inwoners van Utrecht.

Utrecht doet het goed, acht op de tien volwassenen en negen op de tien kinderen voelt zich gezond. De gemiddelde levensverwachting stijgt en steeds minder Utrechters zijn werkloos. Toch moet er gesteld worden dat er bij een verdere analyse van de cijfers ook aspecten zijn waarop nog te verbeteren valt. Zo zijn er grote verschillen in de cijfers wanneer er wordt gecontroleerd voor opleidingsniveau, gezinssamenstelling of het hebben van een migratieachtergrond. Een ander schrijnend probleem is de sterke toename in het aantal eenzame volwassenen.

Het gezondheidsprofiel schetst een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de eerdergenoemde zeven aspecten waarop is geanalyseerd (gezondheid, bevolkingssamenstelling, leefstijl, sociale omgeving, zorg, maatschappelijke participatie en leefomgeving) en brengt daarbij zowel krachten als kansen als het gaat om de gezondheid van inwoners van Utrecht in beeld.

Download het onderzoek