Domein

(2019) Brede welvaartsmonitor (Rabobank & Universiteit Utrecht)

Utrecht op vijftiende plek in brede welvaartsmonitor van Rabobank en UU

De provincie Utrecht staat van de veertig Nederlandse regio’s op de vijftiende plek als het gaat om brede welvaart. Dat hebben Rabobank Research en UU berekend in hun nieuwe editie van de Brede Welvaartsindicator. De onderzoekers kijken hierbij integraal naar de kwaliteit van leven in een regio en betrekken daarbij cijfers over werk, inkomen, onderwijs, gezondheid, sociale cohesie, maatschappelijke betrokkenheid, milieu, veiligheid, woontevredenheid en balans tussen werk en privé. Utrecht doet het relatief goed op de thema’s onderwijs, inkomen en sociale contacten. Minder goed doet de regio het op milieu en de balans werk-privé. Volgens deze analysemethode is de brede welvaart het hoogst in Noord-Drenthe. Gooi en Vechtstreek staat op de derde plaats, met hoge scores op inkomen, onderwijs en woontevredenheid.

De Brede Welvaartsindicator van Rabobank Research en UU werd ontwikkeld in het kader van de internationale discussie over de manieren om sociale, economische en ecologische vooruitgang te meten. Internationaal zijn economen het zijn erover eens dat voor welvaart meer aspecten van belang zijn dan alleen het geld dat wordt verdiend (bruto regionaal/nationaal product). Er wordt gezocht naar een uniforme manier om dat te doen. Het CBS bracht in mei de nieuwe brede welvaartsmonitor uit. Deze kent echter geen regionale meting. Wel constateerde het CBS dat mensen met een opleiding op minimaal HBO-niveau een hoger niveau van brede welvaart hebben dan mensen met een lagere opleiding (vmbo, mbo1, of eerste drie jaar van havo/vwo).

Download hier het onderzoek

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.