Domein

(2019) De Nieuwe Utrechtse Stijl: Toekomstbeelden en transitiepaden voor een circulaire economie in de regio Utrecht

Deze publicatie van Cirkelregio Utrecht is bedoeld om inspiratie en handelingsperspectief te bieden aan partijen in de regio om effectief bij te dragen aan een circulaire economie. De publicatie biedt inzicht in de noodzaak voor een circulaire economie, hoe deze eruit kan zien, en welke omslagen en acties hiervoor nodig zijn. Drie routes liggen hieraan ten grondslag: 1.) opbouw van nieuwe circulaire concepten, 2.) ombouwen van huidige werkwijzen en structuren en 3.) het afbouwen van negatieve aspecten van de lineaire economie zoals afval.

Download hier de publicatie

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.