Domein

(2019) Economische monitor van de regio Amersfoort

In de publicatie Economische Monitor van de Regio Amersfoort van EBU research zijn economische basisindicatoren opgenomen over de regio, en verschillende gemeenten in de regio Amersfoort. Daarnaast wordt in de monitor geanalyseerd hoe de regio Amersfoort zich economisch verhoudt tot de provincie Utrecht en Nederland. In de monitor wordt onder andere gekeken naar de economische groei, de opbouw van de economie naar sectoren, arbeidsmarkt en -participatie en leegstand van kantoren.

Download hier het onderzoek

 

 

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.