Domein

(2019) Regional Innovation Scoreboard (EU)

Utrecht op negende plaats in Europese innovatieranglijst

De provincie Utrecht staat op de negende plaats van alle Europese regio’s waar het gaat om innovatie. Daarmee is het de enige Nederlandse regio in de top 10 van de Regional Innovation Scoreboard. Utrecht scoort vooral sterk op wetenschappelijke resultaten (publicaties), en heeft een hoog opgeleide beroepsbevolking die ook investeert in leven lang leren. Relatief laag scoort de regio als het gaat om patenten en bedrijven die investeren in research en development, iets waar bijvoorbeeld Noord-Brabant weer erg goed op presteert. Utrecht en Noord-Brabant zijn de enige Nederlandse regio’s die door de EU als innovation leader worden gekwalificeerd.

De top drie in de Europese lidstaten wordt gevormd door drie Scandinavische hoofdsteden: Helsinki, Stockholm en Kopenhagen. Berlijn en München completeren de top vijf. 

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.