Domein

(2020) Startup monitor Gooi & Vechtstreek

De startup monitor Gooi en Vechtstreek geeft inzicht in het startupklimaat van deze regio. In dit onderzoek zijn over de periode 2014-2018 in de regio 32 innovatieve startups geïdentificeerd. Dat lijkt weinig, maar is relatief gezien hoog: in de regio Gooi en Vechtstreek betekent dat 1,25 innovatieve startup per 10.000 inwoners, tegenover 0,92 in de provincie Utrecht.

Voor de Startup Monitor wordt gebruik gemaakt van het landelijke bedrijvenregister. Daarbij worden  bedrijven van maximaal vijf jaar oud geteld met minimaal 2 werknemers die nu nog economisch actief zijn. Van de 32 nog actieve bedrijven zijn er achttien gevestigd in Hilversum, vijf in de gemeente Gooise Meren en 3 in Laren. Laren heeft daarmee ook het hoogste relatieve aantal innovatieve startups: 2,67 per 10.000 inwoners.

Het merendeel van de innovatieve startups in de regio Gooi en Vechtstreek is actief in digitale technologie (productie van software, IT-advies, audiovisuele productie). De samenstelling van de startuppopulatie is daarmee in zekere zin ook een afspiegeling van de bestaande economische structuur, die voor een belangrijk deel wordt bepaald door omroepen, (digitale) contentproductie en dienstverlening. Het expertpanel dat het onderzoek begeleidde, signaleerde voorts dat er in de regio Gooi en Vechtstreek weliswaar een startupcultuur bestaat maar dat startups onderling weinig contact hebben met het oog op bijvoorbeeld verbetering van randvoorwaarden.

Download hier het onderzoek

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.