Grootteklasse

Terug naar overzicht

Ook in 2018 neemt de schaalverkleining in de provincie Utrecht verder toe. Het aantal zzp’ers is verder gestegen met 1,7% ten opzichte van 2017. Het aandeel zzp’ers in het totaal aantal vestigingen in de provincie ligt nu op 73,3%. Met name in de steden Utrecht en Amersfoort en enkele omliggende gemeenten is het percentage zzp’ers relatief hoog: ca. 76,3%. 

Monique Goddijn-Roso

Monique Goddijn-Roso is onderzoekscoördinator EBU Research.

06-33679242 06-33679242