Grootteklasse

Terug naar overzicht

Ook in 2017 neemt de schaalverkleining in de provincie Utrecht verder toe. Het aantal zzp’ers is verder gestegen met 3,1% ten opzichte van 2016. Het aandeel zzp’ers in het totaal aantal vestigingen in de provincie ligt nu op 72,1%. Met name in de steden Utrecht en Amersfoort en enkele omliggende gemeenten is het percentage zzp’ers relatief hoog: ca. 74%. Het aantal mkb is het afgelopen jaar licht gestegen (0,6%). Ook het aantal grootbedrijf is gestegen van 280 in 2016 naar 295 bedrijven in 2017.

Monique Goddijn-Roso

Monique Goddijn-Roso is onderzoekscoördinator EBU Research.

06-33679242 06-33679242