Sectorstructuur

Terug naar overzicht

Op sectorniveau lopen de ontwikkelingen uiteen. De werkgelegenheid in de provincie groeide relatief het hardst in de overige dienstverlening, waar 6,2% banen bijkwamen. Ook binnen de sectoren Overheid (5,2%) en  Zakelijke diensten (3,9%) nam de werkgelegenheid flink toe. Enkel in de sector Landbouw en Delfstoffen is een krimp in het aantal banen waar te nemen (-0,7%). 

Monique Goddijn-Roso

Monique Goddijn-Roso is onderzoekscoördinator EBU Research.

06-33679242 06-33679242