Sectorstructuur

Terug naar overzicht

Op provincieniveau is het afgelopen jaar in alle sectoren sprake van banengroei. De werkgelegenheid nam relatief het sterkst toe in de sector informatie en communicatie (7,0%), gevolgd door de horeca (4,4%). De sector overheid kende de kleinste banengroei (0,8%).

Op gemeenteniveau lopen de ontwikkelingen uiteen. Hoewel in alle gemeenten het totaal aantal banen dit jaar is toegenomen, kent elke gemeente wel één of meer sectoren waar de werkgelegenheid is gedaald. 

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.