Sectorstructuur

Terug naar overzicht

Op sectorniveau lopen de ontwikkelingen uiteen. De werkgelegenheid in de provincie groeide het hardst in de Zakelijke diensten, waar 2.988 banen bijkwamen (2,6%). Ook binnen de sectoren Handel (2,2%) en Onderwijs (2,2%) nam de werkgelegenheid flink toe. In absolute cijfers daalde het aantal arbeidsplaatsen het meest in de sector Zorg (Gezondheids- en welzijnszorg), waar 789 banen verloren gingen (-0,8%). Dit is met name zichtbaar in Woerden, waar 562 banen (-15,2%) verloren gingen. Ook het aantal arbeidsplaatsen binnen de sector Financiële instellingen is gedaald, met 672 banen (-2,2%). Dit is met name zichtbaar in stad Utrecht (449 banen; -2,5%) en Leusden (333 banen; -18,5%).

Monique Goddijn-Roso

Monique Goddijn-Roso is onderzoekscoördinator EBU Research.

06-33679242 06-33679242