Snapshots regionaal

Voor goed beleid zijn actuele cijfers nodig. De snapshots regionaal bieden inzicht in de economie van de regio Utrecht. De factsheets leren hoe de regio zich verhoudt tot Nederland op het gebied van onder andere economische groei, de opbouw van de economie naar sectoren en de betekenis van zzp'ers, mkb en grootbedrijven. De grafieken zijn samengesteld op basis van data afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA.

Download ook de snapshots 2018 op deelregio niveau. 

Bekijk de factsheets over Conjuctuur, Economische structuur en Vacatures

Monique Goddijn-Roso

Monique Goddijn-Roso is onderzoekscoördinator EBU Research.

06-33679242 06-33679242