Omzetverwachting

Terug naar overzicht

Een consortium van ondernemersorganisaties (KVK, VNO-NCW, MKB Nederland, Economisch Instituut voor de Bouw) doet samen met het CBS maandelijks onderzoek onder ondernemers: welke belemmeringen ervaren ze, welke verwachtingen hebben ze, wat hebben ze gerealiseerd. Regionale cijfers kunnen ieder kwartaal worden samengesteld.

De grafiek geeft de omzetverwachting van ondernemers weer aan het begin van ieder kwartaal. De verwachtingen schommelen sterk: aan het begin van het tweede kwartaal piekt de omzetverwachting met het vakantiegeld in het vooruitzicht, in het vierde kwartaal worden de uitgaven rond de feestdagen ingecalculeerd. De trend sinds 2012 is dat ondernemers steeds positiever zijn gestemd, maar dat Utrechtse ondernemers nog net even wat hogere verwachtingen hebben dan gemiddeld in het land.