Conjunctuurverwachting

Terug naar overzicht

Verwacht personeelstekort is hoog

De lage werkloosheid in de provincie Utrecht (3,1% in Q2 2019) zorgt voor een krappe arbeidsmarkt. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden, wat ertoe leidt dat er in veel sectoren personeelstekorten worden verwacht. In de provincie Utrecht springt het verwachte tekort in de bouwsector er bovenuit: 44% van de bouwbedrijven verwacht een tekort aan personeel in de komende drie maanden. Dit is ruim boven het Nederlands gemiddelde van 27% in deze sector. Naast de bouwnijverheid is er een groot tekort aan personeel in de zakelijke diensten en ICT. 

Verwachte financiele belemmeringen zijn beperkt

De economie van Nederland en de provincie Utrecht beleeft een periode van hoogconjunctuur, al zijn de vooruitzichten voor 2020 minder gunstig. Het aantal bedrijven dat financiële belemmeringen verwacht in de komende drie maanden, is dan ook beperkt. In een aantal sectoren zijn deze verwachte belemmeringen wel relatief sterk aanwezig. Met name in de landbouw- (12,8%) en cultuursector (13,5%) verwachten bedrijven financiële belemmeringen in de komende drie maanden.