Banen

Terug naar overzicht

In 2017 groeide het aantal banen in Utrecht met bijna 10.000, een verdubbeling ten opzichte van de groei in 2016. Utrecht telt nu 700.000 banen. Hoewel de banengroei in Utrecht versnelt, groeit de werkgelegenheid in de rest van Nederland sneller. De sectorstructuur speelt hierbij een rol: Utrecht heeft een grote publieke sector (overheid, onderwijs, zorg), en die groeit slechts beperkt. In andere regio’s namen industrie en logistiek het voortouw bij de groei, en die sectoren zijn in Utrecht relatief klein. Ook de krimp in de financiële sector remt de banengroei af, terwijl de ICT-sector veel sneller zou kunnen groeien als er voldoende personeel zou zijn.

Utrecht heeft nu 11% meer banen dan in 2003. De werkgelegenheid groeide het meest tussen 2004 en 2009. De crisis werkte op twee momenten door: in 2010, toen de eerste golf van ontslagen viel, en tussen 2011 en 2013. Sinds 2014 herstelt de arbeidsmarkt. Inmiddels zegt echter een kwart van de ondernemers niet te kunnen groeien door gebrek aan personeel.