Banen

Terug naar overzicht

De provincie Utrecht telt circa 766.000 banen. Het aantal is in 2019 toegenomen met 22.600, ofwel 3,0%. De toename is vergelijkbaar met 2018, zowel absoluut (22.100) als procentueel (3,1%). De banengroei steekt gunstig af tegen de periode van voor 2018.

Utrecht heeft in 2019 10% meer banen dan vijf jaar eerder in 2014. De aantrekkende economie in Nederland en daarmee ook in de provincie heeft geleid tot banengroei. Het jaarlijkse groeipercentage is de afgelopen drie jaren bovendien hoger dan het landelijke. In 2019 is sprake van krapte op de arbeidsmarkt: de vraag naar arbeid stijgt harder dan het aanbod.

De data is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. PAR is onderdeel van LISA, een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland. De data over individuele bedrijven is niet openbaar toegankelijk.