Grootteklasse

Terug naar overzicht

De economische structuur van Utrecht wijkt wat af van het landelijke beeld. Qua werkgelegenheid is de MKB-sector verhoudingsgewijs klein (59,6%) en het aandeel zzp-ers en banen bij het grootbedrijf relatief groot (respectievelijk 14,4% en 26,0%). Overigens zijn er in dit opzicht tussen de deelregio's in Utrecht forse verschillen.

Qua ontwikkeling is er sinds 2010 sprake van een stabiel aandeel banen in grootbedrijven, terwijl het aandeel zzp-ers jaarlijks groeit en het aandeel MKB-banen juist ieder jaar afneemt. Dit komt overeen met de landelijke trend.

 

De data is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. PAR is onderdeel van LISA, een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland. De data over individuele bedrijven is niet openbaar toegankelijk.