Grootteklasse

Terug naar overzicht

De economische structuur van Utrecht wijkt af van het Nederlands gemiddelde. In Utrecht werken iets meer mensen als zzp’er: 13% tegenover 12% voor Nederland. Ook zijn grote organisaties (250 medewerkers of meer, grootbedrijf oftewel GB in de grafiek) in Utrecht belangrijker; zij vertegenwoordigen in Utrecht 26% van de arbeidsplaatsen, tegenover 23% in Nederland. Dat betekent ook dat het MKB (2 tot 249 medewerkers) in Utrecht met 60% van de banen kleiner is dan in de rest van Nederland (64%). Overigens zijn er tussen de deelregio's in Utrecht forse verschillen. Zo is in stad Utrecht e.o. slechts 55% van de banen te vinden in het MKB, en een derde bij grote organisaties. In de regio Woerden is driekwart van de banen een MKB-baan. 
 

De data is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. PAR is onderdeel van LISA, een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland. De data over individuele bedrijven is niet openbaar toegankelijk.