Sectorstructuur

Terug naar overzicht

Utrecht telt bijna 700.000 banen. De grootste sectoren zijn de (groot- en detail)handel (18% van de banen), de zakelijke dienstverlening (17%) en de zorg (15%). Vergeleken met Nederland zijn de ICT-sector, en de financiële en zakelijke dienstverlening in Utrecht relatief groot. Waar echter de ICT- en de zakelijke dienstverlening in 2017 groeien, krimpt de financiële sector. In de zakelijke diensten kwamen er in 2017 3.000 banen bij, terwijl bij financiële diensten bijna 700 banen verdwenen. Sinds 2009 zijn er in Utrecht 3.000 banen bij financiële instellingen verdwenen (Nederland: -38.000).

 

De data is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. PAR is onderdeel van LISA, een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland. De data over individuele bedrijven is niet openbaar toegankelijk.