Sectorstructuur

Terug naar overzicht

Utrecht telt bijna 740.000 banen. De grootste sectoren zijn de (groot- en detail)handel (18% van de banen), de zakelijke dienstverlening (17%) en de zorg (15%). Vergeleken met Nederland zijn de ICT-sector, en de financiële en zakelijke dienstverlening in Utrecht relatief groot. Qua ontwikkeling van het aantal banen is enkel in de sector Landbouw & Delfstoffen is een lichte krimp te zien (-0,7%). De sterkste groei is waarneembaar in de sector Overige Dienstverlening (+6,2%). Wat betreft absolute banengroei per sector, stijgt het aantal banen het sterkst in de zakelijke dienstverlening. In deze sector kwamen er in de provincie Utrecht een kleine 5.000 banen bij.

 

De data is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. PAR is onderdeel van LISA, een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland. De data over individuele bedrijven is niet openbaar toegankelijk.