Sectorstructuur

Terug naar overzicht

De 149.000 bedrijven in Utrecht in 2019 zorgen voor 766.000 banen. Qua werkgelegenheid zijn de grootste sectoren de handel (17% van de banen), de zakelijke dienstverlening (17%) en de zorg (15%). Vergeleken met Nederland is de ICT-sector in Utrecht relatief groot. Hetzelfde geldt voor de financiële en zakelijke dienstverlening, hoewel in wat mindere mate.  

In Utrecht is in alle sectoren sprake van een groeiende werkgelegenheid in 2019. De banengroei is het sterkst in de ICT-sector (+7,0%) en het kleinst bij de overheid (+0,8%). Absoluut gezien is de banengroei het grootst in de zakelijke dienstverlening, waar omstreeks 4.300 banen bij zijn gekomen.

De data is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. PAR is onderdeel van LISA, een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland. De data over individuele bedrijven is niet openbaar toegankelijk.