Vestigingen

Terug naar overzicht

Utrecht huisvest 149.000 bedrijven in 2019. De afgelopen twee jaren groeit het aantal bedrijfsvestigingen in de provincie jaarlijks met ruim 5%, wat meer is dan in de zes jaren daarvoor. De provinciale groeicijfers zijn het afgelopen decennium vaak hoger dan de landelijke.

De data is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. PAR is onderdeel van LISA, een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland. De data over individuele bedrijven is niet openbaar toegankelijk.