Vestigingen

Terug naar overzicht

Utrecht telt nu ruim 140.000 vestigingen van bedrijven. Het aantal is tussen 2010-2015, tijdens de crisisjaren, fors gegroeid. Toen schreven veel mensen zich in als zzp’er. In Utrecht gebeurde dat vaker dan in Nederland als geheel. In 2016-2017 nam de groei in het aantal vestigingen iets af, maar in 2017-2018 was de groei in het aantal vestigingen het sterkst sinds 2011. 

De data is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. PAR is onderdeel van LISA, een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland. De data over individuele bedrijven is niet openbaar toegankelijk.