Vestigingen

Terug naar overzicht

Utrecht telt nu ruim 130.000 vestigingen van bedrijven. Het aantal is tussen 2010-2015, tijdens de crisisjaren, fors gegroeid. Toen schreven veel mensen zich in als zzp’er. In Utrecht gebeurde dat vaker dan in Nederland als geheel. Sinds 2016 is dat beeld gekanteld: in Utrecht schreven zich procentueel minder nieuwe bedrijven in. In de huidige krappe arbeidsmarkt verkiezen werknemers een dienstbetrekking boven het ondernemerschap, en willen werkgevers mensen aan zich binden.
 

De data is afkomstig uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en LISA. Het PAR bevat gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de provincie Utrecht. PAR is onderdeel van LISA, een databestand met gegevens over alle vestigingen in heel Nederland. De data over individuele bedrijven is niet openbaar toegankelijk.