Instelling breedbandfonds

Door middel van dit initiatief komt er een Breedbandfonds waar gemeenten uit kunnen putten, zodat de financiële drempel lager wordt. Ook wordt er voor kennisoverdracht gezorgd.

Klaes Sikkema

Klaes Sikkema is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-43044837 06-43044837