Slimme mensen

Wie nog denkt dat innovatie en nieuwe technologie alleen zijn voorbehouden aan de industrie, heeft het mis. Alle sectoren veranderen razendsnel door digitalisering. Van banken en detailhandel tot openbaar bestuur, zorg en onderwijs. De vraag naar IT-personeel met actuele kennis stijgt dan ook sterk. We willen dat ICT-bedrijven in de regio kunnen groeien doordat er kwalitatief én kwantitatief voldoende personeel wordt opgeleid. Daarvoor stimuleert de EBU dat bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om het aantal moeilijk vervulbare ICT-vacatures nu en in de toekomst te verminderen.

Klaes Sikkema

Klaes Sikkema is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-43044837 06-43044837