ICT Deltaplan Utrecht

Het aantal moeilijk vervulbare ICT-vacatures neemt snel toe. Bedrijven ervaren dat als een belemmering voor hun groei. Door in te zetten op maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn (‘het ICT-Deltaplan’) kan de EBU een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal moeilijk vervulbare vacatures (of de groei ervan beperken).

De EBU zet zich in om de structurele mismatch tussen vraag en aanbod aan te pakken samen met overheid en bedrijfsleven. Het ICT-Deltaplan bestaat uit drie pijlers:

1) Centrum voor her- en omscholing,
2) Betere aansluiting curricula op de behoeften in het bedrijfsleven,
3) PO- en VO-leerlingen kennis laten maken met ICT en ICT-vaardigheden.

Klaes Sikkema

Klaes Sikkema is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-43044837 06-43044837