Domein
Thema
  • Slim ondernemen
Initiatief
Categorie

Focusgroep StartupUtrecht

Donderdag 11 oktober vond het Get Connected jaarcongres 2018 plaats, met in de ochtend diverse interactieve sessies, waaronder de focusgroep StartupUtrecht.

Tijdens de focusgroep StartupUtrecht verzamelden diverse stakeholders zich om met elkaar van gedachten te wisselen over de strategie van StartupUtrecht: waar moet StartupUtrecht zich de komende jaren op richten om succesvol een bijdrage te kunnen leveren aan het startup en scale-up klimaat in de regio?

Directeur StartupUtrecht Heerd Jan Hoogeveen liet tijdens de focusgroep op 11 oktober in vogelvlucht zien wat de doelstelling is van StartupUtrecht en waar StartupUtrecht zich de afgelopen jaren op heeft gericht: toegang tot kapitaal, toegang tot corporates en toegang tot talent. De komende jaren wil hij daarnaast meer inzetten op internationalisering en een betere aansluiting op de economische agenda van de regio.

In kleine groepen werd vervolgens over dit voorstel gediscussieerd door de aanwezigen, waaronder diverse startups, vertegenwoordigers van gemeenten, grotere bedrijven en kennisinstellingen. De uitkomst van die discussies was een veelheid aan concrete suggesties om invulling te geven aan de strategische agenda.

Twee zaken die terugkwamen: er is een grote behoefte aan meer zichtbaarheid. Zichtbaarheid van startups, van de spelers in het ecosysteem, en van de innovatiemanagers bij de grote bedrijven. In het verlengde daarvan is van diverse kanten veel behoefte aan matchmaking tussen onderzoekers en startups, bedrijven en startups en investeerders en startups. Een tweede opmerking die diverse malen werd gemaakt is dat we in Utrecht trots mogen zijn op wat we in de startup scene bereiken, en dat ook meer mogen uitdragen.

De komende periode gaat Hoogeveen hier verder mee aan de slag. De definitieve strategische agenda wordt gepubliceerd op de website van StartupUtrecht. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom StartupUtrecht?

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief van StartupUtrecht.

Redactie EBU

Heeft u vragen of een initiatief? Neem contact met ons op.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58