Domein
Categorie

Verkenningssessie Circulaire Economie

Donderdag 11 oktober vond het Get Connected jaarcongres 2018 plaats, met in de ochtend diverse interactieve sessies, waaronder de verkenningssessie Circulaire Economie, met een focus op gezonde isolatiematerialen. 

Hoe worden gezonde isolatiematerialen de standaard? Wat is hier voor nodig?

Het isoleren van gebouwen krijgt steeds meer aandacht, mede dankzij de klimaatafspraken van Parijs en het besluit van het kabinet om van het Groningse aardgas af te gaan. Ook komen er steeds meer gezonde isolatiematerialen op de markt, gemaakt van cellulose, grassen, hennep etc. Deze natuurlijke materialen hebben goede isolatiewaarden, dragen bij aan energiebesparing plus een gezond binnenklimaat en voldoen aan het Bouwbesluit. Toch lopen de energietransitie en het gebruik van gezonde isolatiematerialen bij lange na niet hand in hand.

Tijdens de sessie werd gezocht naar antwoorden op de volgende vragen:

 •   Wat hebben opdrachtgevers nodig om gezonde isolatiematerialen op grote schaal toe te passen en van wie?
 •   Welke kennis is nodig?
 •   Hoe kunnen aanbieders hierbij helpen?
 •   Hoe kan het gebruik van gezonde materialen middels een uitvraag worden gestimuleerd (oa. circulair inkopen?).

Waarom gezonde isolatiematerialen?

 •   Een gebouw met slechte en ongezonde materialen is straks minder waard. Dit gaat ten koste van het rendement later.
 •   Lage of zelfs negatieve CO2-footprint, lichter, esthetisch mooier, geluiddempend, reguleert (lucht)vochtigheid, vlamdovend, goedkoper als je kijkt naar de totale levensduur inclusief externe kosten.


Wat kunnen inkopers doen?

 • Lef tonen en op een andere manier uit vragen. “Ik wil x resultaat over de totale levensduur (i.p.v. alleen kijken naar aanvangsinvestering) en hoe het gebeurt, bepaalt de markt”.
 • Doe nog meer kennis op als inkoper; dat leidt tot zelfvertrouwen! En weet ook; hoe duurzaam iets is, blijft omringd door onzekerheid. Door te testen en experimenteren krijg je hier meer grip op.
 • Bij gemeenten leeft angst om te experimenteren en risico te nemen: “het gaat wel om een project van x miljoen, het gaat onze bewoners direct raken”. Een “Garantie pot” voor als een pilot niet goed uit pakt, kan hierbij helpen (in plaats van startsubsidies voor opdrachtgevers).
 • Vraag uit op een zo’n laag mogelijke footprint over de totale levensduur.
  (Hier wordt bij beton en asfalt al mee geëxperimenteerd. Hoe zit dit bij andere producten?)
 • Hoe kan je een zo’n laag mogelijke CO2-footprint relateren aan overige uitvraagvoorwaarden?
 • Begin bij inkopers die intern een sponsor voor verandering hebben, af mogen wijken en hierin worden gesteund.

Wat kunnen aanbieders doen?

 • Projectontwikkelaars kenden de producten niet. Inzicht gewenst in prestaties van de producten gedurende de totale levensduur (bijv. bij lekkage).
 • Leg uit waarom uw product even goed als of beter presteert dan dat van concurrenten, licht toe hoe het technisch werkt, stel informatie beschikbaar die jouw claim met betrekking tot circulariteit onderbouwt. (Minder productveroudering, betere constructies etc.).
 • Niemand koopt duurzaamheid. Benoem de voordelen, duid wat onder gezond wordt verstaan (is dit een zo laag mogelijke footprint?).
 • Spreek doelgroepen gericht aan. Moeders zullen vatbaarder zijn voor het thema gezondheid, aannemers kiezen voor een lage prijs en veiligheid etc.. (En weet dat vrouwen bijna alle beslissingen nemen over het huis).
 • Heb het over warmte en gezondheid in plaats van isoleren.

Wat kan het Rijk doen?

 • Bewustwordingscampagnes ontwikkelen en kennisontwikkeling stimuleren. Gezondheid is voor woningeigenaren vaak een vergeten thema bij materiaalkeuzes. Droombeeld; als je in een gezond huis leeft, is de ziektekosten premie lager.
 • Productregelgeving en -normering beschermt/bevoordeelt vaak bestaande aanbieders. Overheid (middelen) en wetenschap (kennis) kunnen nieuwe inzichten ontwikkelen met betrekking tot de onderbouwing van de eigenschappen en meerwaarde van de nieuwe producten.
 • Bekijk opnieuw de materiaalvoorschriften voor bouw die er zijn en maak die flexibel(er). Zorg ervoor dat biobased producten hier in passen.

Wat kunnen wij allemaal doen?

 • Blijf aanbieders, opdrachtgevers, architecten en aannemers op dit thema inspireren en verbinden, communiceer nog meer over goede voorbeelden! (Aannemers dienen meegenomen te worden in deze innovatieve producten en de voordelen in te zien. Werken vaak al tientallen jaren met hetzelfde product en kopen dit standaard in).

Meedenken of suggesties voor vervolgstappen?
Mail dan naar irene.tendam@economicboardutrecht.nl of j.veraart@nmu.nl.
 

Download de inleiding Willem Böttger, Lectoraat Biobased Bouwen

Download informatie Christian Roggeman, Gramitherm

Download informatie Martijn Vinke, Everuse

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256