Domein
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Categorie

Sessie: Maaisel gezocht voor rioolwaterzuivering Nieuwegein

Bij het composteren van berm- en slootmaaisel komt methaan vrij. Bij vergisting wordt methaan afgevangen, kan het gevormde biogas benut worden als energiebron én kan het restproduct (digestaat) worden benut voor nieuwe toepassingen.

In september zijn de resultaten bekend van een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden en volgt besluitvorming over vervolgstappen. De organisatoren gaan graag in gesprek met potentiële aanbieders van maaisel in de regio zoals gemeenten, provincie en overige terreinbeheerders. Hoe werkt het? Waarom zou je dit willen? Wat zijn logistieke uitdagingen en wat is het aanbod? Wat is het toekomstperspectief voor hoogwaardige toepassingen?

Zaal: Spakenburgse botter tafel
Tijdstip: 13.35u-14.00u

Groen plein

Deze sessie wordt georganiseerd door Aannemingsbedrijf Jos Scholman en HDSR en is onderdeel van het Groen plein.
Klik hier voor alle sessies op het Groen plein.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256