Domein
Thema
  • Voeding & Gezondheid
Categorie

Sessie: Voeding en gezondheid: Regionaal voedselsysteem de oplossing?

Voeding en gezondheid, en de transitie naar een duurzame landbouw, zijn belangrijke maatschappelijk thema’s. Utrecht werkt samen met Gelderland aan de ‘Regiodeal Foodvalley’ waarin de transitieopgave wordt opgepakt door overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

In de regio Utrecht wordt volop nagedacht over duurzame voedselketens, duurzame productie en het stimuleren van gezonde voedselkeuzes. Zo kent de regio meerdere initiatieven zoals Citydeal voeding, Future Food Utrecht (UU), Foodprint network Utrecht region, Sustainable Food Initiative en Diagnose Voeding en Gezondheid, om er maar een paar te noemen.

Maar hoe werkt de transitie nu echt in de praktijk: wat gaan de inwoners en ondernemers van de regio Utrecht daar nu echt van merken?, wat zijn hun wensen?, en waar kunnen zij bijdragen? Daarover gaan we met elkaar in gesprek in de ronde tafel.

Zaal: Kaaspakhuis tafel
Tijdstip: 13.00u-13.25u

Health Hub Utrecht plein

Deze sessie wordt georganiseerd door de partners van Diagnose Voeding & Gezondheid, Future Food Utrecht, Universiteit Utrecht, Utrecht Life Sciences en Economic Board Utrecht en is onderdeel van het Health Hub Utrecht plein.
Klik hier voor alle sessies op het Health Hub Utrecht plein.

Freek van Muiswinkel

Freek van Muiswinkel is domeinmanager Gezond Life Sciences bij Economic Board Utrecht.

06-46614060 06-46614060