Get Connected Sustainable Finance & FinTech

Als vervolg op de eerste Get Connected op 21 juni, organiseren Economic Board Utrecht en Gemeente Utrecht nu gezamenlijk op 8 februari de tweede editie: Get Connected Sustainable Finance & FinTech. U bent van harte uitegenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de eerste Get Connected werden in vier korte pitches plannen ontvouwd en oproepen gedaan tot samenwerking. De bijeenkomst zorgde voor nieuwe connecties tussen betrokken partijen, kennisinstellingen en bedrijven. Zo heeft bijvoorbeeld Hogeschool Utrecht nieuwe partners kunnen aantrekken voor het Blockchain Lab. Veel deelnemers vroegen om een vervolg en dat komt er nu.

De Get Connected is hét moment om uw collega’s te treffen die ook op het gebied van Finance & FinTech actief zijn in de regio Utrecht, waar u geïnspireerd wordt, uw hulpvraag kunt stellen en nieuwe contacten kunt opdoen die u verder kunnen helpen.

Noteer daarom vast in uw agenda: 

8 februari 2018, vanaf 15:30 – 17:30,
Get Connected Sustainable Finance & FinTech 
Locatie: Muntgebouw Utrecht

Het programma ontvangt u in de loop van januari. We kunnen wel alvast zeggen dat het thema van deze bijeenkomst ‘Sustainable Finance & FinTech’ is, een thema waarop de regio Utrecht voorop loopt. Rens van Tilburg is namens het Sustainable Finance Lab van de Universiteit Utrecht een van de sprekers. Hij en andere sprekers zullen ingaan op hoe Finance & FinTech kan bijdragen aan een groene, gezonde en sociale leefwereld, welke rol data daarbij spelen en hoe belangrijk Human Capital daarvoor is. 

Aanmelden

Wij hopen van harte dat we u mogen verwelkomen en zien uw reactie graag tegemoet. U kunt zich hieronder aanmelden via het aanmeldformulier Get Connected Sustainable Finance & FinTech.

Wilt u de GetConnected Sustainable Finance & FinTech gebruiken om een hulpvraag te stellen of bent u op zoek naar een bepaalde partner? Vermeld dat dan bij uw aanmelding.

 *
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
012-3456789