Get Connected

Zoek je partners voor een innovatief project dat bijdraagt aan gezond leven in een stedelijk omgeving in de regio Utrecht en aan een sterke economie? Of ben je op zoek naar samenwerking en inspiratie om jouw groene, gezonde en slimme ambities te realiseren? Sluit je dan aan bij het Get Connected netwerk via het formulier hieronder en draag bij aan het realiseren van de regionale ambitie: de meest leefbare economie van Europa.

Als Economic Board Utrecht organiseren we Get Connected bijeenkomsten, bieden we nieuwe en bestaande initiatieven een podium, helpen we bij de ontwikkeling van groenegezonde en slimme business cases en bij financiering van initiatieven. Ook helpen we bij internationalisering van initiatieven en talentontwikkeling. Omdat we geloven dat dat we de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de regio Utrecht kunnen vertalen naar meer banen en investeringen.

Voor het versterken van bestaande initiatieven, voor matchmaking en voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Als EBU vormen we daarom in het Get Connected netwerk coalities tussen betrokken partijen; intensieve samenwerkingen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven.

Wij bieden:

  • Bedrijven die bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waarvoor we staan hulp bij: alliantievorming, financiering, matchmaking, signaleren nieuwe markten en internationalisering;
  • Overheden die hun maatschappelijke uitdagingen willen aanpakken hulp bij: innovatief inkopen, het verleiden van de markt te investeren in de uitdagingen, research en talentontwikkeling;
  • Kennisinstellingen hulp bij: uitdagingen voor onderwijs, onderzoek en valorisatie in de proeftuinen.

Get Connected

 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl