MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Voor wie?

Voor samenwerkingsverbanden van mkb'ers die een nieuw product of dienst willen ontwikkelen.

Wat is een MIT-R&D-samenwerkingsproject?

Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Voorwaarden?

Alle aanvragen moeten voldoen aan de strategische agenda van de EBU en moeten passen binnen één van de topsectoren die voor de regio relevant zijn.

Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers.

MIT-R&D klein: De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.

MIT-R&D groot: De subsidie bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 170.000 per deelnemer.

De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband met betrekking tot de verdeling van de kosten en verdeling van de inbreng van de deelnemers. Dit betekent dat één deelnemer niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen. Alleen de kosten gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Beschikbaarheid en budgetverdeling

Voor dit instrument is zowel regionaal als landelijk budget beschikbaar. Meer informatie over de MIT vindt u op de website van RVO.

Criteria tender

Aanvragen krijgen aan de hand van de volgende criteria een hoger aantal punten toe naarmate:

  • er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst wordt verwacht;
  • er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het MIT-R&D-samenwerkingsverband, in de desbetreffende topsectoren, of de Nederlandse economie;
  • de kwaliteit van de R&D samenwerking hoger is, ten minste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie;
  • er meer sprake is van sectoroverstijgende combinaties en van combinaties van sectoren, die niet conventioneel zijn.

Om in aanmerking te komen voor de financiering dienen ten minste 50 van de 100 punten te worden behaald.

Aanvragen

Inschrijven voor deze subsidie kan via de website van provincie Utrecht