Domein
Thema
  • Energiepositief wonen & werken
Categorie

10 jaar Smart Solar Charging

Woensdag 23 mei markeerde een unieke demonstratie 10 jaar Smart Solar Charging. Voor het eerst in Europa werden twintig volledig elektrische auto’s gelijktijdig geladen op de kracht van de zon, terwijl de zon al onder was. De feestelijke bijeenkomst vond plaats bij de Jaarbeurs in Utrecht, in het bijzijn van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat).

Naast de staatssecretaris waren onder meer burgemeester Jan van Zanen, directeur Jaarbeurs Albert Arp en de Utrechtse gedeputeerde Pim van den Berg aanwezig.

De demonstratie markeert tien jaar Smart Solar Charging in Utrecht. Tien jaar geleden werd op de Parkschool in Utrecht in het bijzijn van toenmalig minister Jacqueline Cramer de eerste zonnecentrale van LomboXnet in gebruik genomen. Vele mijlpalen volgden: de eerste openbare zonnelaadpaal van Nederland, de eerste teruglever-laadpaal van Europa, de eerste openbare terugleverlaadpaal ter wereld, 6.000 zonnepanelen op twintig daken, opschaling in de regio en de start van We Drive Solar.

De stad Utrecht wil voor 2030 alle woningen van het aardgas af en alle auto’s uitstootvrij maken voor een betere leefbaarheid in de stad. Tegelijkertijd worden de komende elf jaar 44.000 nieuwe energiezuinige woningen gebouwd in Utrecht. Daarvoor is een nieuw energiesysteem nodig waarin zonne-energie, elektrische auto’s en batterijen een belangrijke rol gaan spelen. De partners van Smart Solar Charging werken elke dag aan de realisatie hiervan.

Smart Solar Charging en EBU

Irene ten Dam, domeinmanager Groen bij de EBU, blikt terug op 10 jaar Smart Solar Charging: “EBU is bijna vanaf het begin van Smart Solar Charging betrokken geweest. Ik heb de beweging van samenwerkingspartners enorm zien groeien. Van internationale bedrijven zoals Renault en GE, proeftuinen in de regio, beleggers, installateurs, kennisinstellingen tot een rijschool voor elektrische auto’s en meer.

De kansen zijn volledig benut, voor zover mogelijk bij het bestaande marktmodel. Plotselinge energiebelasting op opwek van zonne-energie door scholen (achter de meter), de huidige salderingsregeling waardoor er geen businesscase is voor opslag, dubbele energiebelasting bij het laden en ontladen van auto’s, de huidige rol van de netbeheerder waardoor deze niet mag handelen in flexibiliteit: Robin Berg is het allemaal tegen gekomen. Ik vind het dan ook zeer bewonderingswaardig dat hij zijn visie op het lokale duurzame energiesysteem actief blijft uitdragen en onvermoeibaar door gaat met het bestendigen van de Smart Solar Charging beweging. Zo kan de elektrische We Drive Solar deelauto al gereden worden in 15 wijken in de regio Utrecht.

Ook ben ik erg blij met de EU Innovation Deal die met de Nederlandse en Franse overheid is gesloten. Hierin worden de juridische obstakels voor rendabele opslag van duurzame energie in accu’s van elektrische auto’s en gerecyclede batterijen in kaart gebracht. Ik heb goede hoop dat dit tot een doorbraak leidt en dat de businesscase voor opslag rendabel wordt. De regio Utrecht is voorgesorteerd om dit toekomstbestendige marktmodel ten gelde te maken. Door nu te leren door te experimenteren, zijn we straks in staat om als een van de eersten echt schaal te gaan maken!”

Consortium Smart Solar Charging

Het consortium, onder leiding van Utrecht Sustainability Institute en LomboXnet, werkt met de Jaarbeurs, Stedin, Gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht, Provincie Utrecht, Energiefonds Utrecht, We Drive Solar, Last Mile Solutions, NewSolar, The People Group, Siers en Scholt Energy Services aan de realisatie van dit project. Daarnaast wordt Smart Solar Charging mogelijk door de actieve participatie van Renault, Goodmoovs, Elaad, Jedlix, STAM, MRA-Elektrisch, Stichting Doen, Mijn Domein en Directlease.

Het project bij de Jaarbeurs is mede mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256