Domein

Werkgelegenheid provincie Utrecht blijft groeien

In 2017 is de werkgelegenheid in de provincie Utrecht weer gestegen. Het afgelopen jaar zijn er 9500 arbeidsplaatsen bijgekomen, waarmee het totaal aantal arbeidsplaatsen uitkomt op 698.407. Dit is een groei van 1,4% ten opzichte van het aantal arbeidsplaatsen in 2016. Het aantal bedrijfsvestigingen is toegenomen met 2,4% tot 130.149. Dit blijkt uit recente cijfers van het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) dat jaarlijks wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht.

Ten opzichte van 2016 is het aantal arbeidsplaatsen sterk toegenomen. Waar de totale relatieve groei van arbeidsplaatsen in de provincie Utrecht in 2016 nog 0,8% was, is deze in 2017 toegenomen tot 1,4%. Het aantal bedrijfsvestigingen is in 2017 zowel absoluut als relatief minder hard gestegen dan in 2016. Afgelopen jaar bedroeg de groei van het aantal vestigingen 2,4%, in 2016 was dit 3,8%.

De werkgelegenheid groeide in 2017 het sterkst in de gemeenten Bunschoten (4,6%), Bunnik (4,4%) en Veenendaal (4,2%). De groei van het absolute aantal arbeidsplaatsen bleek in de stad Utrecht het grootst. De provinciehoofdstad kreeg er afgelopen jaar 3409 banen bij. Opvallend is de afname van het aantal arbeidsplaatsen in de gemeenten Leusden (-2,3%) en Oudewater (-2,8%). Dit zijn de enige gemeenten waarin een daling is waar te nemen. Bedrijfsverplaatsingen, binnen de regio Utrecht, zijn de oorzaak van de krimp van het aantal arbeidsplaatsen in deze gemeenten.

Dienstensector grootste stijger

De sector zakelijke dienstverlening is de grootste vertegenwoordiger binnen de banengroei. In 2017 zijn er 9500 banen in de provincie Utrecht bijgekomen, waarvan 2988 in de zakelijke dienstverlening. De zakelijke dienstverlening verschaft 17,2% van het totaal aantal banen in de provincie en is daarmee op handel na de grootste banenverschaffer in de provincie. De sector handel zorgt voor 18% van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de provincie en is in 2017 met 2729 banen gestegen. De derde grote absolute stijger is de onderwijssector. In 2017 kwamen hier 1120 banen bij. Procentueel is ook het aantal arbeidsplaatsen in de sectoren landbouw en industrie sterk gestegen (2,7% en 2,5%), maar doordat deze sectoren enkel 6,8% van de werkgelegenheid in Utrecht verklaren is de stijging van het aantal arbeidsplaatsen in deze sectoren absoluut gezien minder groot.

Aantal bedrijfsvestigingen kent afnemende groei

Ondanks dat in 2017 het aantal bedrijfsvestigingen nog steeds gegroeid is, is deze groei minder sterk dan het jaar ervoor. Er is een absolute toename van 3081 vestigingen in 2017, in tegenstelling tot een toename van 4640 in 2016. Er is net als in de voorgaande jaren een grote groei van het aantal ZZP’ers in Nederland. Dit aantal is in 2017 met 2853 toegenomen. Ook binnen de MKB en grote bedrijven is een stijging van het aantal bedrijven waar te nemen. In 2017 zijn er 213 MKB’ers bijgekomen in de provincie en 15 grote bedrijven.

Bekijk de online interactieve factsheets voor de gemeenten

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.