Domein
Thema
  • Circulaire economie
Categorie

Aan de slag met circulair design!

CIRCO organiseert in december en januari samen met Alliantie Cirkelregio Utrecht drie workshopreeksen voor ondernemers in de regio Utrecht. Tijdens de workshops maken zij kennis met de circulaire economie, ontdekken ze de kansen hiervan voor hun eigen bedrijf en zetten ze concrete stappen naar de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en businessmodellen.

Tijdens een verkenning door CIRCO naar de potentie voor circulaire business in Utrecht blijkt dat er potentie is voor circa 3000 MKB’ers in de provincie. Deze bedrijven komen in aanmerking om direct aan de slag te gaan met de CIRCO methodiek en daarmee de business kansen voor circulariteit te benutten door een eigen circulair product of dienst te ontwikkelen.

Benieuwd naar de potentie voor CIRCO in Utrecht? Zie hier het CIRCO-potentie document.

Na de startbijeenkomst dd 16 september zullen in de provincie Utrecht CIRCO Tracks worden ingezet om mkb’ers in de regio handvatten aan te reiken waarmee ze concreet aan de slag kunnen met circulair ondernemen. Meer dan 20 geïnteresseerde netwerkpartners waren aanwezig om kennis te maken met de CIRCO-methodiek en na te denken over hoe CIRCO ingezet kan worden om de circulaire potentie in Utrecht te ontsluiten. Nu omarmt de provincie Utrecht de CIRCO methodiek en gaat van start met drie CIRCO Tracks in het najaar van 2019.

CIRCO een succesvolle methodiek

Sinds de oprichting heeft CIRCO al meer dan 1.000 bedrijven geholpen met innoveren – of het nu ging om diensten, materialen of productontwerp. Dat is al heel wat, maar de ambitie ligt er om 50.000 bedrijven in Nederland te helpen om stappen te zetten richting de circulaire economie.

Bezoek de CIRCO website voor reeds ontwikkelde circulaire business cases.

‘De Circo track heeft heel helder gemaakt waar de business opportunities liggen voor Vialis in de circulaire economie. De uitwerkingen van de proposities hebben mij geholpen duidelijker aan te geven waar de uitdagingen en kansen liggen.’  Zeger Schavemaker - Vialis

Van lineaire naar circulaire business

De huidige wereldeconomie is gebaseerd op een lineair model, waarbij primaire grondstoffen worden gebruikt die maar beperkt voorradig zijn en producten die uit die grondstoffen worden vervaardigd al snel eindigen als nutteloos afval. In plaats daarvan moeten we toe naar een circulair model, waarbij producten zo lang mogelijk in de keten blijven en waarin bedrijven middels verdienstelijking meer kunnen verdienen door minder middelen te verbruiken. De ontwikkeling van nieuwe waarde begint o.a. bij ondernemers. Met de design-aanpak van CIRCO komen zij tot innovatieve circulaire producten, diensten en businessmodellen. De CIRCO methodiek biedt ondernemers handvatten hiermee aan de slag te gaan.

‘De CIRCO track is een echte kick-start geweest voor de ontwikkeling en uitwerking van mijn circulaire idee. Het heeft mij meer kennis en vertrouwen gegeven om mijn onderneming te helpen op weg naar een circulaire toekomst.’ - Wendeline Besier - TBI

Deelnemen aan een van de tracks? Bezoek de website www.circonl.nl

In Utrecht starten in 2019 de volgende tracks:

 

Track 1. Consumptiegoederen:

producenten, leveranciers en hun klanten in o.a. elektronica, meubels, interieuraccessoires, textiel, kleding, speelgoed, tuinproducten, plastic en kunststof, afvalmanagement.

Data: 8 en 22 januari en 7 februari 2020

Klik hier om u aan te melden voor de track 'Consumptiegoederen'

 

Track 2 en 3. Hubs voor een circulaire bouw en Circulaire afbouw

bouwers, slopers, leveranciers, start-ups, logistieke bedrijven, duurzaam vervoer en overige initiatiefnemers uit de keten.

daken, gevels, vloeren, afbouwproducten (binnenwanden, plafonds, tegels, interieurbouw, verven, coatings, kitten etc.).

Data: 11 december, 8 en 22 januari

Klik hier om u aan te melden voor de track 'Hubs voor een circulaire bouw' en 'Circulaire afbouw'

 

Meer weten?

Stuur een mail naar pepijn@circonl.nl  of irene.tendam@economicboardutrecht.nl en ontdek welke kansen er zijn voor uw bedrijf!

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256