Aanhoudende groei internationale werknemers en studenten regio Utrecht

De laatste jaren is sprake van een toenemende mobiliteit van internationale werknemers en studenten. Zo vestigen zich meer en meer internationale bedrijven in Nederland en nemen steeds meer bedrijven internationaal talent aan. De regio Utrecht vormt daarop geen uitzondering.

Uit een onderzoek naar de groeiontwikkelingen en naar de behoeften van bedrijven en internationals dat de EBU en haar partners samen met onderzoeksbureau Decisio heeft gehouden, komt naar voren dat het grootste deel van de respondenten verwacht dat zij de komende jaren meer internationale werknemers, studenten, trainees en promovendi aan zal nemen. Dat blijkt ook uit het gegeven dat 85% van de respondenten aangeeft vacatures open te hebben staan voor internationals.

Decisio spreekt de verwachting uit dat het aantal internationale werknemers in de regio tot 2030 met gemiddeld 7% per jaar zal stijgen. Het grootste deel van de bedrijven en organisaties is bekend met de dienstverlening van het Expat Center. Een laag aantal daarvan maakt daadwerkelijk gebruik van dat Center, en als dat gebeurt, is de waardering voor de dienstverlening nog onvoldoende. Volgens de respondenten zal de waardering toenemen indien de openingstijden worden verruimd en het dienstverleningsaanbod wordt verbreed. Er is met name behoefte aan informatie voor internationals over huisvesting, verzekeringen en onderwijs.

De resultaten van dit onderzoek zijn van grote waarde voor de omvorming van Expat Center naar International Welcome Center Utrecht Region. Aan de vormgeving daarvan wordt samengewerkt door de gemeenten Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Utrecht Marketing, International Talent Community en ACCESS.

Download het rapport

Jaap Breugem

Jaap Breugem is domeinmanager Internationalisering bij Economic Board Utrecht.

06-40398931 06-40398931