Domein
Categorie

Aanpak voor een vitale gemeente

De economie van een stad is sterk verbonden aan innovatie, creativiteit en ondernemingskracht. Dat maakt een gemeente vitaal. Vitaliteit bevorderen is een complex samenspel tussen kansen bieden en kansen grijpen. Gezondheid en participatie spelen een belangrijke rol. In 2020 heeft daarom iedereen in de provincie een Persoonlijk Gezondheid Dossier, wordt eHealth structureel gebruikt en krijgt iedereen een persoonlijk advies om gezond en vitaal te blijven. Want vitale en gezonde wijken zijn goed voor de werkgelegenheid en leefbaarheid, brengen de kosten voor welzijn en zorg omlaag en helpen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 
Het Gezondheidscentrum is dan de spin-in-het-web van gezondheidsbevorderende diensten in de wijk die mensen daarbij helpt. De EBU steunt deze ontwikkeling door innovatie te bevorderen. Daarnaast werkt de EBU samen met innovatieve organisaties die mee kunnen helpen om meer zelfregie en participatie te genereren. Zo werken we onder andere samen met Overvecht Gezond, Julius gezondheidscentra, Nijkerk Fit, GC Nieuwegein en Saltro aan gezondheid in de nulde- en eerstelijnszorg. Maar ook met de Rabobank, FC Utrecht Maatschappelijk en PAZIO om samen te bouwen aan de infrastructuur en een ecosysteem voor Utrecht als vitale regio. 

Vitale en gezonde wijken zijn goed voor de werkgelegenheid en leefbaarheid, brengen de kosten voor welzijn en zorg omlaag en helpen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke vraagstukken investeerbaar

Hiermee maken wij als EBU maatschappelijke vraagstukken investeerbaar. Dat is waar wij, met het cluster Gezond van de EBU, ons voor inzetten.

Hoe zorg je er nu als gemeente voor dat wijkvoorzieningen en woonvormen aansluiten bij de wensen en eisen van bewoners die vitaal willen blijven? Hoe ondersteun je kwetsbare groepen met vraagstukken als armoede en eenzaamheid, die moeite hebben om daar zelfregie in te nemen? Bijvoorbeeld bij je rol als inkoper (zorg en welzijn) of als aanbesteder (gebiedsontwikkeling en woningbouw)? Hoe zet je wijk-data (doorsnede van CBS, SES, BAG, WMO, WLZ, ZvW, etc.) gericht in voor wijk-ontwikkeling en -aanpak? Wat kunnen Life-sciences betekenen op korte en langere termijn voor bijvoorbeeld Healthy Urban Living?

Individueel gezondheidsplan

Neem nu de opzet van een gezonde wijk waarin iedereen een gezondheidsplan krijgt. Dat is een concreet actieplan dat opgesteld wordt in het Gezondheidscentrum en gekoppeld kan worden aan dossiers van hulp- en zorgverleners. Zij weten zo direct wat er speelt en wat jij wilt. Samen met gezondheidscentra in Nieuwegein, Nijkerk en in de wijken Overvecht en Leidsche Rijn wordt door de EBU gekeken naar verdere implementatie van een individueel gezondheidsplan voor iedereen. Door integrale samenwerking tussen welzijn, zorg en lokale ondernemers worden mogelijkheden gezocht naar ieders vermogen, motivatie en inzet.

* Deze blog is onderdeel van de nieuwsbrief voor burgemeesters, wethouders en raadsleden van alle deelgemeenten in de provincie Utrecht. De nieuwsbrief is verschenen in augustus 2015.

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548