Domein
Categorie

Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt: 2 fondsen uitgelicht

Projecten die de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen in de regio Utrecht, kunnen aanspraak maken op twee fondsen. In de gemeente Utrecht is dat het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt en in Amersfoort is het toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt tot 15 mei opengesteld.

De regio Utrecht staat voor een uitdaging als het gaat om het menselijk kapitaal. Met de centrale ligging en markering als een van Europa’s meest competitieve regio’s, is Utrecht gewild om te wonen en te werken. Het is een regio met een uitzonderlijk aanbod van kennis, onderwijs en talent. De regio groeit dan ook snel, waarmee de arbeidsmarkt ook onder druk komt te staan. Daarbij vraagt de focus op gezond stedelijk leven om nieuwe vaardigheden van onze beroepsbevolking. Dynamische tekorten, overschotten en een mismatch tussen vraag en aanbod liggen op de loer.

Voldoende mensen met nieuwe vaardigheden nodig

De ambitie is om deze uitdaging om te buigen naar een gezond stedelijk leven met economische groei. Genoeg, goed opgeleide mensen met nieuwe vaardigheden zijn nodig om de ambitie waar te maken. De beroepsbevolking, werkgevers, overheid, studenten én opleidingen worden dus aangespoord om te komen met nieuwe ideeën en oplossingen.

"De zoektocht naar een sluitende oplossing is niet eenvoudig, maar we zien steeds meer succesvolle voorbeelden ontstaan."

Ramses de Groot, EBU domeinmanager HCA

In de HCA wordt samengewerkt aan een antwoord

Ramses de Groot, domeinmanager HCA bij EBU: “In de Human Capital Agenda, HCA, van de EBU staat precies deze uitdaging centraal. Net als de overtuiging dat we moeten samenwerken om een antwoord te vinden op de uitdagingen van de arbeidsmarkt. In de HCA zijn daarom onderwijs, overheid en bedrijfsleven vertegenwoordigd. De zoektocht naar een sluitende oplossing is niet eenvoudig, maar we zien steeds meer succesvolle voorbeelden ontstaan. En precies deze voorbeelden zijn van groot belang. We willen goede ideeën en projecten dan ook ondersteunen”.

Fondsen ondersteunen, (juist) ook in coronatijd

Om goede ideeën en projecten te ondersteunen, zijn er in de regio verschillende fondsen opgezet. Hoewel veel scholen en bedrijven op dit moment door de coronacrisis andere prioriteiten hebben, kunnen deze fondsen juist nu ook kansen bieden. De groot: “Het is van belang om snel in te spelen op de economische actualiteit, maar daarbij de langere termijn niet uit het oog te verliezen. We lichten graag de volgende twee fondsen uit: het fonds mismatch arbeidsmarkt en het toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt”.

Fonds Mismatch Arbeidsmarkt: voor werkgevers in Utrecht

Hebt u als werkgever een mooi plan om vraag en aanbod op de (toekomstige) arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten? Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen uit Fonds Mismatch Arbeidsmarkt.

Opleiden in richtingen met goede baankansen: juist nu!

Ingeborg Bekker is adviseur Economische Zaken bij de Gemeente Utrecht en houdt zich bezig met de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. Ze is ook onderdeel van het supportteam Human Capital Agenda Regio Utrecht. Zij geeft aan waarom dit fonds, juist nu van belang is:

De coronacrisis zet de arbeidsmarkt in een ander daglicht. Tienduizenden banen staan onder druk. Dat maakt onze missie ‘dat de hele Utrechtse beroepsbevolking nu en in de toekomst mee kan doen op de continu veranderende arbeidsmarkt’ urgenter dan ooit. Mensen van wie de banen verdwijnen, moeten vaardigheden ontwikkelen om ander werk te kunnen gaan doen. Maar ook binnen het eigen beroep moeten velen van ons nieuwe vaardigheden ontwikkelen om bij te blijven. Vooral de ontwikkeling van digitale vaardigheden is daarbij essentieel. De corona crisis heeft dat al duidelijk aangetoond”.

Samenwerken aan oplossingen voor de mismatch

Vanuit de opgave ‘Werk voor Iedereen’ werk ik  met een groot aantal collega’s van de gemeente Utrecht samen met werkgevers en opleiders aan toekomstbestendige werkgelegenheid en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking. Met onderwijspartners bespreken we bijvoorbeeld hoe opleidingen optimaal kunnen aansluiten op de vraag. En met werkgevers maken we onder andere afspraken over het opleiden van vakkrachten. Daarbij richten we ons op de totale potentiële beroepsbevolking: scholieren, studenten, mensen die al werken en mensen die kansrijk zijn om aan het werk te gaan. We ondersteunen dus ook mensen met een uitkering bij de aansluiting op de veranderende arbeidsmarkt. Zo werken we samen aan oplossingen en pakken we de mismatch op de arbeidsmarkt op verschillende manieren aan”.

Een co-financieringsinstrument tot en met 2022

Het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt (FMA) zetten we in als een co-financieringsinstrument om een financiële impuls te geven aan samenwerkingsprogramma’s met werkgevers en opleiders. Dat doen we binnen onze vier marktgroepen: ICT en digitale vaardigheden, bouw en energietransitie, gezondheid en onderwijs. Aanvragen kunnen tot en met 2022 worden ingediend totdat het subsidieplafond is bereikt. Gelukkig is dat op dit moment nog niet het geval, dus kijk vooral even op onze website of bel mij voor aanvullende informatie”.

Meer informatie en aanvragen
Op de website van de Gemeente Utrecht vindt u meer informatie, contactgegevens voor advies en kunt u uw aanvraag indienen.

Toekomstfonds voor bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Amersfoort

Het toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is bedoeld om nieuwe samenwerkingsinitiatieven te stimuleren. Deze richten zich op één of meer van de volgende vier speerpunten:

  • Verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt voor minder kansrijke jongeren op vo en mbo
  • Snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven
  • Vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen
  • Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen

"Juist nu ligt er een kans om veerkracht te tonen en met creatieve ideeën de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren."

Mark Dammers, Senior adviseur gemeente Amersfoort

Een bijzondere tijd vraagt om veerkracht en creatieve ideeën

Mark Dammers is senior adviseur economie Gemeente Amersfoort en onderdeel van het supportteam Human Capital Agenda Regio Utrecht. Hij zegt over dit fonds:

Het is een bijzondere tijd, waar we in ieder geval het neologisme ‘Coronadiploma’ aan over hebben gehouden, al willen we die term niet meer gebruiken. Het onderwijs is de springplank naar een carrière op de arbeidsmarkt. Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat leerlingen de competenties en kennis kunnen verzamelen die op de arbeidsmarkt wordt gevraagd? Juist nu ligt er een kans om veerkracht te tonen en met creatieve ideeën de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren”.

Digitale skills

“Kijk bijvoorbeeld eens naar de crash course digitaal werken die bedrijven nu noodgedwongen doormaken, die digitale skills worden almaar belangrijker, voor een steeds groter deel van de werkenden. Ik hoop dat er bij de aanvragen van dit jaar ook wordt ingespeeld op de actualiteit en dat zowel onderwijsinstellingen en bedrijven kans zien om de krachten te bundelen om zo de veerkrachtige arbeidsmarkt die regio Amersfoort heeft te behouden en te versterken op langere termijn. De goede uitgangspositie die we als arbeidsmarkt regio hebben, vergt onderhoud”.

Kansen op de arbeidsmarkt en economische kansen

 “Het toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt maakt het mogelijk om een- of tweejarige projecten te draaien waar onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samenwerken. Het uiteindelijke doel van de aanpak is een betere match van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Jongeren krijgen een meer op de praktijk aansluitende scholing, waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Bedrijven komen gemakkelijker aan geschikte arbeidskrachten, wat hun groeikansen versterkt en onze regio economische kansen biedt”.

Aanvragen tot en met 15 mei 2020
Aanvragen voor het toekomstfonds kan tot en met 15 mei 2020.
Meer informatie

Ramses de Groot

Ramses de Groot is domeinmanager Human Capital Agenda bij Economic Board Utrecht.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58