Domein
Categorie

Arbeidsplaatsen in de lift in regio Amersfoort

Op verzoek van de regio Amersfoort heeft Economic Board Utrecht de Economische Monitor van de Regio Amersfoort opgesteld. Hierin zijn economische basisindicatoren opgenomen over de regio, en verschillende gemeenten in de regio Amersfoort*.

De monitor bevat een analyse hoe de regio Amersfoort zich economisch verhoudt tot de provincie Utrecht en Nederland. Er wordt onder andere gekeken naar de economische groei, de opbouw van de economie naar sectoren, arbeidsmarkt en -participatie en leegstand van kantoren.

Economische groei

Het brede beeld laat een economische groei van de regio Amersfoort zien die gelijk op gaat met het groeicijfer voor Nederland (+3,3%). Het aantal arbeidsplaatsen zit in de lift sinds 2016 en bedraagt nu 207.000. De groei van het aantal arbeidsplaatsen ligt sinds 2018 iets boven het gemiddelde van de provincie Utrecht (3,2% versus 2,9%).

Sectorstructuur

De sectorstructuur van de regio Amersfoort wijkt in enige mate af van de sectorstructuur van de provincie Utrecht. Er is een sterkere vertegenwoordiging van onder andere handel (transport), industrie en bouwnijverheid.

Kijk bijvoorbeeld naar de concentratie van voeding-gerelateerde bedrijven rondom Bunschoten, Barneveld en Nijkerk. Deze industrie is sterk geworteld in deze gemeenten. Daarbij blijkt uit de monitor dat deze gemeenten minder geraakt werden door een economische crisis. De voeding-gerelateerde industrie is namelijk minder conjunctuurgevoelig, waardoor deze gemeenten een minder sterke reactie laten zien op de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en de economie van de provincie Utrecht.

Krapte op de arbeidsmarkt

Net zoals in een groot deel van Nederland, is er in de regio Amersfoort sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Opvallend is de krapte bij de technische beroepen in de regio Amersfoort. Waar deze gemiddeld in Nederland als krap worden bestempeld, is dit in Amersfoort zelfs zeer krap: enorm veel vacatures tegenover een zeer beperkt arbeidspotentieel. Enkel in de creatieve, pedagogische en managementberoepen is de spanning niet krap maar gemiddeld.

Download de monitor in de EBU-Onderzoeksbibliotheek

 

*Onder de regio Amersfoort worden de volgende gemeenten verstaan: Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

EBU Research nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden van onderzoeken, economische cijfers over de regio Utrecht en meer? Schrijf u dan in voor de EBU Research nieuwsbrief

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.