Domein

Banengroei creatieve industrie en ICT in Utrecht-stad

Het aantal banen in de creatieve industrie en ICT groeit sneller dan het aantal banen in de economie als geheel: +1,0% tussen 2013-2015, tegenover -0,4%. Ook groeit de toegevoegde waarde (de waarde van de productie minus de kosten) van creatieve industrie en ICT: +3,5% tegenover +1,6% voor de economie als geheel. Dat betekent dat de productiviteit van de bedrijven in de creatieve en de ICT-sector stijgt. Anders gezegd: bedrijven weten steeds beter hoe ze hun creatieve en digital skills kunnen vermarkten. Dat blijkt uit de Monitor Creatieve industrie 2016 van iMMovator.

Amsterdam trok 40% van de netto banengroei in de creatieve industrie naar zich toe (+25.000 tussen 2005-2015, tot een totaal van 62.000). Utrecht bekleedt met 12.180 banen in de creatieve industrie een tweede plaats. De ICT-sector in Utrecht-stad is omvangrijker, en dit is ook een specialisatie van Utrecht ten opzichte van het Nederlands gemiddelde. Het aantal banen in de creatieve en ICT-sector in Amersfoort krimpt licht. Hilversum ziet de werkgelegenheid in creatieve en ICT-sector nog steeds teruglopen. Enerzijds wordt dat veroorzaakt door de krimp van de publieke omroeporganisaties, anderzijds door de aantrekkingskracht van Amsterdam op programmamakers.

Download de Monitor creatieve industrie 2016

 

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.