Domein

Bedrijfsleven maakt meer gebruik van WBSO

Nederlandse ondernemers, waarvan 97% afkomstig uit het mkb, hebben vorig jaar in totaal 1,2 miljard euro voordeel gehaald uit de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dit is een stijging van 22% ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit de jaarrapportage ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk 2016’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Via de WBSO stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in speur- en ontwikkelingswerk (S&O). In totaal maakten vorig jaar 22.330 bedrijven en zelfstandige ondernemers gebruik van de WBSO om hun onderzoek en ontwikkeling (R&D) te bevorderen. Regionaal gezien zijn de meeste S&O-bedrijven (9%) gevestigd in COROP-gebied Groot Amsterdam (2.010 bedrijven waarvan 97% MKB en 26% starters). Daarna volgen Zuidoost-Noord-Brabant, met een aandeel S&O-bedrijven van 8,2% (1.837 bedrijven waarvan 98% MKB en 14% starters) en Utrecht met een aandeel S&O-bedrijven van 7,2% (1.606 bedrijven waarvan 96% MKB en 16% starters). Het gemiddeld aandeel starters van alle S&O-bedrijven in Nederland bedraagt 15%.

Download hier het RVO-rapport

Joey Horst

Joey Horst is binnen Economic Board Utrecht verantwoordelijk voor onderzoek en business intelligence.