Categorie

Beter een goede buur dan een verre vriend

Voorwoord Get Connected magazine februari 2016 (editie 11)

Hard en vernieuwend werken. En werken aan vertrouwen in elkaar. Ja vertrouwen, hoe afgezaagd dit ook klinkt. Dat is de reden waarom wij met onze partners erin zijn geslaagd 200 miljoen euro aan investeringen in groene, gezonde en slimme initiatieven uit te lokken. Initiatieven die bijdragen aan nieuwe banen, aan marktaandeel voor het Utrechtse bedrijfsleven en aan een groene, gezonde en slimme toekomst voor onze regio.

Even terug in de tijd. Drie jaar geleden is de Economic Board Utrecht (EBU) opgericht. We lieten als regio te veel kansen liggen. Kansen om door samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en daarbij optimaal de excellente kennispositie op groen, gezond en slim te benutten. Uitdagingen zoals transities in de zorg, in energie, nieuwe technologieën die alles op z’n kop zetten en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Uit deze urgentie is de EBU ontstaan, met als doel investeringen in maatschappelijke uitdagingen uit te lokken. Dit doet de EBU door cross-sectoraal te werken en door schaalgrootte te organiseren zodat initiatieven investeerbaar worden.

De theorie is prachtig, de praktijk is en blijft mensenwerk. Groot compliment daarom aan iedereen die betrokken is. De urgentie tot samenwerking heeft ertoe geleid dat we in elkaar zijn gaan investeren, in meer vertrouwen. In de deze tijden van fundamentele veranderingen weten we één ding zeker: Beter een goede buur dan een verre vriend. De focus op maatschappelijke vraagstukken wordt door iedereen herkend en zowel naar eigen als gedeeld belang vertaald. De kracht van onze gezamenlijke agenda.

De urgentie tot samenwerking heeft ertoe geleid dat we in elkaar zijn gaan investeren, in meer vertrouwen.

De resultaten van de samenwerking zijn mooi: 200 miljoen uitgelokte investeringen in groene, gezonde en slimme initiatieven. Een stevige agenda voor de broodnodige aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een internationaliseringsagenda die op stoom komt en Healthy Urban Living, oftewel gezond stedelijk leven, als gedeeld motto.

De opgebouwde samenwerking en het gegroeide vertrouwen in elkaar en in de kracht van de regio zijn wat mij betreft nog belangrijker. Samenwerking en vertrouwen zijn hard nodig om de grote uitdagingen aan te pakken.

ING stipte net voor de kerst een van de belangrijkste uitdagingen aan: De kloof tussen de vraag naar hoogopgeleid personeel, bijvoorbeeld in de ICT, en het lager opgeleide aanbod is dé uitdaging voor de regionale arbeidsmarkt. En we moeten met elkaar de belofte van Healthy Urban Living waarmaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ‘Nul-op-de-meter’, Zelfmanagement en Big Data. Maar denk ook aan het Stationsgebied in de stad Utrecht als ons internationale uithangbord. Want naast goede buren willen we ook verre vrienden. Daarom werken we ook gezamenlijk aan onze internationale positie.

Burgemeester Van Zanen van de gemeente Utrecht verwoordde het prachtig in zijn nieuwjaarsspeech: “We zorgen er voor dat Utrecht ook in de nabije toekomst één van de beste plekken in de wereld blijft om te leven. En dat doen we samen.” Elkaar kennen, met elkaar willen samenwerken en vertrouwen is hét fundament om dit voor elkaar te boksen.

Henk Broeders

Henk Broeders is voorzitter van de Economic Board Utrecht.