Domein
Thema
  • Circulaire economie
Initiatief
Categorie

Circulair bouwen de norm: een stap dichterbij Cirkelregio Utrecht

Goed nieuws voor Cirkelregio Utrecht! Donderdag 8 december heeft een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad ingestemd met een motie van D66 om circulair bouwen de norm te maken voor Utrecht. Een heel mooi resultaat en belangrijke stap dichterbij Cirkelregio Utrecht. Welke gemeente volgt?

De komende 15 jaar zal Utrecht groeien naar 400.000 inwoners. Dit betekent dat er nog heel wat zal worden bijgebouwd. Het is belangrijk om dit zo circulair mogelijk te laten gebeuren. Circulair bouwen levert een belangrijke bijdrage aan gezonde duurzame verstedelijking, het reduceert de uitstoot van CO2 in het bouwproces én zal volgens een recent TNO-rapport leiden tot een structurele banengroei van 1500 arbeidsplaatsen. De gemeente Utrecht neemt wat mij betreft met het aannemen van deze motie het voortouw om deze kansen te benutten.

De aangenomen motie is bedoeld om de discussie te stimuleren en de bouwbranche te prikkelen tot circulaire bouw. De gemeente zal dit gaan doen door de voorkeur voor circulair bouwen actief uit te dragen bij gebiedsontwikkeling en bouwprojecten. Bijvoorbeeld door dit onder meer zwaar mee te laten wegen in tender/aanbestedingen. Waar het niet mogelijk is om circulair te bouwen, verwacht de gemeente goede onderbouwing en toelichting van wat de redenen hiervan zijn, ten behoeve van het leerproces en ontwikkeling van mogelijkheden rondom circulair bouwen.

Samen met gemeente Utrecht, Amersfoort, de U15, Natuur en Milieufederatie Utrecht, provincie Utrecht en Utrecht Sustainability Institute werken we binnen het Utrechtse cirkelregio programma aan de transitie van een lineaire economie richting een circulaire economie. Zo kwamen we op het Get Connected jaarcongres onder meer tot tien actiepunten voor versnelling en stond woensdag 30 november de U10 bijeenkomst in het teken van de ontwikkeling van de circulaire economie in de regio. Op deze bijeenkomst werden duidelijke ambities en aanbevelingen verwoord, wat heeft geleid tot deze aangenomen motie.

Hoe nu verder?

De aangenomen motie is een mooi resultaat om de kerstdagen mee in te gaan en een belangrijk signaal vanuit de vraagkant richting de branche van (circulair) bouwen. De vraag is nu hoe we hier in het nieuwe jaar op door kunnen bouwen. Zijn er bijvoorbeeld andere gemeenten die volgen? Ik hoop het wel en praat hierover graag met u verder.

Ook een tip voor het nieuwe jaar is de community of practice (ver)bouwen, in samenwerking met onder andere MVO Nederland. Voor opdrachtgevers met een bouwopgave die zij zo circulair mogelijk willen aanpakken. In vier sessies van een dag word je op weg geholpen met kennis, kunde en ervaring. Bijvoorbeeld over bouwmaterialen en principes, het (keten) samenwerkingsproces, financieringsvraagstukken en businessmodellen. Een netwerk van externe experts brengt elke dag de gewenste kennis en praktijkervaring in. Meedoen? De CoP Circulair (ver)bouwen start in het voorjaar van 2017.

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256