Domein
Categorie

Cirkelregio Utrecht: vragen aan gemeenten

Om een transitie van een lineaire economie (take, make, waste) richting een circulaire economie te maken, moeten producten herontworpen worden en grondstofstromen zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop worden teruggebracht. Dit biedt potentieel grote kansen op economisch-, sociaal- en milieugebied en is daarom een van de actielijnen binnen het domein Groen.

Een zeer belangrijke stroom binnen het programma Cirkelregio is bouw/sloop. Deze stroom is verantwoordelijk voor maar liefst 40% van ons afval. Samen met partners ondersteunen wij als EBU allianties (in wording) bij de uitrol van hun circulaire proposities en versnelling. Tijdens de bijeenkomst ‘Bouwen aan cirkelregio Utrecht’ op 27 mei kregen 12 circulaire allianties het podium om hun initiatief te pitchen. Hieruit kwamen ook diverse concrete vragen naar voren aan gemeenten. Allianties als de Bouwmarktplaats het Circulaire Paviljoen Rijkskantoor de Knoop hebben bijvoorbeeld de volgende vragen aan gemeenten:

  • Wilt u bij een vergunningsaanvraag de aanvrager uitdagen om ook aan te geven of ze openstaat voor circulair en wat ze hieraan gaat doen? Wanneer aanvragers er open voor staan, kan dit worden gedeeld met partijen die daarin iets kunnen betekenen.
  • Wilt u bij aanbestedingen een EMVI criterium opnemen waarin bij nieuwbouw hergebruik beloond wordt en bij sloop materialen elders hergebruiken ook punten oplevert?
  • Maakt u een overzicht van bouw- en sloopprojecten en hun duurzaamheidsambitie in uw gemeente, inclusief die van u zelf?
  • Wilt u minimaal 5% hergebruik bij nieuwbouwprojecten voorschrijven om op deze manier innovatie te bevorderen, het gedachtegoed minimaal in de praktijk te brengen en de circulaire economie op gang brengen?

Graag ga ik hierover met u het gesprek aan. Wilt u meer weten, ook over de overige stromen in het programma Cirkelregio? Neem dan contact op via irene.tendam@economicboardutrecht.nl of 06-33679256.

Tijdens de Get Connected op 13 oktober staat de circulaire economie ook op de agenda. Hier kunt u het verslag van de vorige bijeenkomst van Cirkelregio Utrecht teruglezen.

 

* Deze blog is onderdeel van de nieuwsbrief voor burgemeesters, wethouders en raadsleden van alle deelgemeenten in de provincie Utrecht. De nieuwsbrief is verschenen in juni 2016. 

Irene ten Dam

Irene ten Dam is domeinmanager Groen bij Economic Board Utrecht.

06-33679256 06-33679256