Domein
Categorie

Games Monitor 2015: koesteren en verbeteren

Vrijdag 5 februari is de Games Monitor 2015 gepresenteerd, waarin een totaaloverzicht wordt gepresenteerd van de stand van zaken in de Nederlandse gamesindustrie. Voor Utrecht een belangrijk document, omdat Utrecht een relatief groot aantal games-bedrijven en –opleidingen kent en sectoren heeft waar toepassing van gameplay een grote bijdrage kan leveren. De EBU volgt de ontwikkelingen in de games-sector daarom op de voet en werkt in samenwerking met de sector aan versterking van de gamesindustrie. De Games Monitor als ook het NRC Next artikel en het artikel in Emerce dat vandaag over de monitor verschenen, geven wat de EBU betreft een herkenbaar beeld van de marktsituatie.

Op een aantal onderdelen moet de gamessector (net als de creatieve industrie als geheel) volwassener worden. Ondernemerschap is bijvoorbeeld nog onvoldoende ontwikkeld in de gamessector, waardoor gamesbedrijven te vaak nog klein blijven. Het ontbreken van een voldoende aantal grote MKB-bedrijven in de gamesindustrie, leidt tot een disbalans in het economisch ecosysteem waarin grotere én kleinere bedrijven vertegenwoordigd behoren te zijn. Een deel van de problematiek wordt tevens veroorzaakt doordat de sectoren waar de (applied) gamesbedrijven hun oplossingen kunnen bieden, nog onvoldoende zijn ingesteld op het toepassen van games.

"Gaming creëert namelijk pas waarde als het aan toepassingen gekoppeld kan worden: denk aan zorg, educatie en veiligheid."

Cross sectoraal en doel centraal

Gaming creëert namelijk pas waarde als het aan toepassingen gekoppeld kan worden: denk aan zorg, educatie en veiligheid. Niet het groeien van de gamesesector is dan van belang, maar het groeien van de toepasbaarheid van games. Dus niet gamen om het gamen maar gameplay om mensen gemakkelijke vaardigheden te laten ontwikkelen of aangepast gedrag bij te brengen: applied games. Een voorwaarde voor verdere groei.

Validatie

Om deze games inzetbaar te kunnen maken in deze toepassingsgebieden moet een game valideerbaar zijn. Het moet bewijsbaar werken. Dit is een van de hoofdsporen van het Growing Games programma geweest dat met steun van de EBU is opgezet en vandaag is afgerond; zorgen dat er een erkende methodiek komt om te valideren dat de met gameplay ondersteunde toepassing werkt. De huidige generatie gamebedrijven is te klein om dit zelf te doen en mist, zie ook het artikel in NRC Next van vandaag, de autoriteit. Door games valideerbaar te maken kan hun werkzaamheid ook nationaal en internationaal geduid worden en kan een toepassing breed verkocht worden. Zo zal een game die obesitas aanpakt of Parkinson remt wereldwijd inzetbaar zijn. Daarmee is de opbrengst opschaalbaar en niet beperkt tot de eenmalige ontwikkeling. Dit is het tweede spoor binnen Growing Games; het mogelijk maken dat games schaalbare producten worden met een vermenigvuldigingsfactor op de eenmalige opbrengst.

Financiering

Deze aanpak moet ertoe leiden dat het knelpunt van financiering wordt opgelost. Nederland heeft in de wereld de top 3 positie in het uitbrengen van mediaformats (denk aan the Voice of Holland etc.). Financiers van de ontwikkeling van dit soort formats hebben zich bereid verklaard de gamebedrijven te willen financieren voor de ontwikkeling van valideerbare games en de internationale licensering voor hun rekening te nemen.

Slotsom

De Games Monitor,het NRC artikel en het artikel van Emerce geven een goed beeld van de stand van zaken in de gamesindustrie. Een beeld waarvan we moeten zeggen: koesteren wat we hebben, maar werken aan een verbetering. Meer ondernemerschap, betere toegang in aanpalende sectoren en internationalisering staan daarbij voorop. De marktpotentie van de toepassing van gameplay is nog steeds indrukwekkend. De maatschappelijke impact bijvoorbeeld in de zorg idem. Onze inspanningen om deze industrie te professionaliseren zetten we onverminderd door. De EBU (onder meer via Growing Games) blijft daarvoor samenwerken met de gamesindustrie, de zorg en educatie en andere sectoren aan de oplossingen die de onmiskenbare marktpotentie van games in de toekomst zullen ontsluiten.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018