Domein
Categorie

Open data: need to have, niet nice to have

Een van mijn goede voornemens voor 2016: flink aan de slag gaan met open data. En daarmee een vervolg geven aan de inzet die we als EBU in 2015 ook al hebben gepleegd op het gebied van open data. De cofinanciering door de EBU van het open data platform FiwareLab is daar een voorbeeld van. Dat doen we overigens niet omdat we de open data-beweging sympathiek vinden (goed mogelijk) of omdat die data ook handig zouden zijn voor ons eigen werk (zeker). Dat doen we omdat we economische impact willen realiseren. In een recent rapport dat door o.a. CapGemini is gemaakt voor de Europese Commissie, wordt dat onderbouwd.

Economische groei door open data
CapGemini heeft namelijk becijferd dat de economische waarde van open data in de Europese markt de komende jaren zal groeien van 55 miljard euro in 2016 tot ruim 75 miljard euro in 2020. Dat is een stijging van meer dan 36%. Bovendien leidt de inzet op open data tot een toename van het aantal banen: van 75.000 arbeidsplaatsen in de EU in 2016, naar bijna 100.000 in 2020. In de private sector, wel te verstaan. Die groei in marktomvang en arbeidsplaatsen komt doordat met open data nieuwe diensten kunnen worden ontwikkeld. Een sprekend voorbeeld werd gegeven door Pettifer in 2010, die beschreef hoe in de VS door open data meer meteorologische diensten konden worden ontwikkeld in vergelijking met de EU, hetgeen alleen al in die markt tot een verschil van honderden miljoenen euro’s marktomvang leidde – per jaar!

Wil Nederland profiteren van de economische mogelijkheden van open data, dan moeten we nog wel beter ons best doen

Barrières

Wil Nederland profiteren van de economische mogelijkheden van open data, dan moeten we nog wel beter ons best doen: Nederland bevindt zich in de middenmoot van Europa als het gaat om open data, zo blijkt. In het rapport wordt een aantal barrières genoemd die moeten worden geslecht. Zo wordt aan de kant van de overheid open data nog te veel als ‘nice to have’ gezien, terwijl het toch echt ‘need to have’ is voor wie economische groei wil realiseren. Verder is regelgeving niet altijd even goed op orde en ontbreken vaak standaarden en kwaliteitswaarborgen.

In het rapport doet CapGemini een aantal aanbevelingen om deze barrières te slechten. Zo wordt een open data strategie voor overheden bepleit, gericht op een cultuur van zoveel mogelijk ‘openheid’ van data. Verder moet er worden gewerkt aan awareness, het bewustzijn bij bedrijfsleven, overheden en inwoners dat er open data beschikbaar zijn waar iedereen zijn voordeel mee kan doen.

Utrecht

In Utrecht is een aantal gemeenten al belangrijke stappen aan het nemen op het gebied van open data. De gemeenten Utrecht en Amersfoort zijn bijvoorbeeld onderdeel van het OASC-initiatief, 71 Open and Agile Smart Cities uit Europa, Azië en Latijns-Amerika die samenwerken om de ontwikkeling van ‘smart cities’ te stimuleren door onder meer standaarden met elkaar af te spreken. Samen met het door de EBU gesteunde FiWare-lab en steden als Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, willen Utrecht en Amersfoort een zogenaamde CityDeal sluiten met het Rijk, om deze beweging in Nederland een impuls te geven. Als EBU juichen wij dit initiatief voor een CityDeal Open Data toe.

Los van de formele kaders van de CityDeal of het OASC-initiatief, zie ik de gedachte daarachter ook graag in onze regio landen: hoe meer gemeenten en bedrijven uit Utrecht zich (direct of indirect) aansluiten bij deze beweging, hoe meer economische groei we met open data genereren. Het rapport van CapGemini maakt duidelijk welke kansen er liggen. Nu maar hopen dat dat niet alleen een goed voornemen van de EBU is, maar ook van de Utrechtse bestuurders. Ik wens u daarom een goed, gezond en vooral open 2016 toe!

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018