Domein
Categorie

Blog: Smart City Expo

Doen Nederland en Utrecht nog mee met de rest van de wereld als het gaat om smart city toepassingen? Met die vraag ging ik vorige week naar de Smart City Expo in Barcelona. De Expo is een jaarlijks event waar uit de hele wereld bedrijven, steden en landen komen om hun mooiste projecten en proposities te laten zien, om geïnspireerd te worden en om nieuwe contacten te leggen. Utrecht Region deed net als vorig jaar mee in het Holland Pavilion, samen met de andere grote steden en een aantal bedrijven.

De Expo laat goed zien waar steden, regio’s en bedrijven wereldwijd mee bezig zijn als het gaat om smart city toepassingen. Gebruik van data voor veiligheid, sensoren voor afvalreductie en slimme toepassingen die meehelpen aan de energietransitie voerden dit jaar de boventoon.

Vergelijken we de Nederlandse inbreng met wat er vanuit de rest van de wereld te zien was op de Expo, dan wordt duidelijk dat Nederland zeker niet onderdoet voor wat er elders wordt bedacht. Wel maakte deze expo voor mij duidelijk dat we – zeker internationaal gezien - kansen laten liggen als het gaat om schaalgrootte. Met bijbehorend risico om ergens de komende jaren alsnog achterstand op te lopen.

Dit vraagt om grofweg twee acties:

 

  1. Nederlandse steden (en ja, ook de economic boards) moeten ophouden elkaar te beconcurreren. Doordat iedere stad en iedere regio zijn eigen living lab, zijn eigen project en zijn eigen vergelijkbare initiatieven opstart, creëren we onvoldoende schaalgrootte om ontwikkelingen serieus in gang te zetten. We missen investeringen, en creëren de situatie dat we allemaal blijven steken in onze eigen pilots. Bovendien: in internationaal perspectief is Nederland echt te klein om zich op stads- of zelfs regioniveau te presenteren. Het is niet gek dat de Turkse man die in het Holland Pavilion  naar een bepaald bedrijf vroeg, in verwarring was toen hij de vraag kreeg bij welke stad dat bedrijf hoorde.
  2. Internationaal meespelen vraagt ook wat van ons bedrijfsleven: meer bedrijven moeten serieus investeren in nieuwe samenwerkingen, met partners die complementair zijn of soms misschien ook deels een overlappende propositie hebben. Die private betrokkenheid is nodig om projecten van de grond te krijgen. Niet wachten op de overheid, je gaat als bedrijfsleven bijna per definitie sneller. Ik heb bedrijven gesproken die bereid zijn om te investeren in innovatieve trajecten, maar het zijn er nog te weinig.

 

Gelukkig zijn er signalen te zien die op een verandering ten goede duiden. Utrecht en Amsterdam gingen in februari gezamenlijk op missie naar Zuid-Duitsland, de Noordvleugelprovincies investeren in samenwerking op het gebied van Smart Industry en het idee van het Holland Pavilion op de Smart City Expo is een mooie aanzet van de G5. Maar het moet sneller en groter. Volgend jaar wil ik daarom weer naar de Smart City Expo, en dan niet in een Holland Pavilion waar alle grote steden een plekje hebben, maar in het Holland Pavilion. En dan wil ik rondkijken en zien dat we als Nederland een aantal grote, regiogrens-overschrijdende publiek-private projecten kunnen presenteren, die ons onderscheiden van de rest van de wereld. Projecten die laten zien dat in Nederland oplossingen worden bedacht die de schaalgrootte aankunnen van grote agglomeraties zoals Tokio, Londen of New York. Bijvoorbeeld op het gebied van slimme lantaarnpalen liggen daar kansen die we zouden moeten kunnen benutten. Kortom: werk aan de winkel.

 

Klaes Sikkema

Klaes Sikkema is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-43044837 06-43044837