Domein
Categorie

Waardigheid sleutelwoord in zorginnovatie

Hoe zorgen we ervoor dat ouderen in de toekomst een fijn en gezond leven kunnen leiden nu de samenleving aan het vergrijzen is? Deze vraag kwam weer bovendrijven toen ik vorige week staatssecretaris Van Rijn een bezoek zag brengen aan een Utrechtse zorginstelling. Op initiatief van de IVVU kwam de staatssecretaris kennismaken met de Zora zorgrobots en zag hij met eigen ogen hoe ze door te dansen, zingen en luisteren hielpen om ouderen een waardiger bestaan te bieden.

Waardigheid, dat is wat mij betreft het sleutelwoord in de innovatie in de ouderenzorg. Het is prachtig om te zien dat er tegenwoordig veel aandacht voor is en dat dit resulteert in uitvindingen zoals de zorgrobot Zora. Dit is ongekend vernieuwend natuurlijk, maar de ouderen moeten wel hun waardigheid kunnen behouden, en moeten niet helemaal terug hoeven vallen op hun elektronische hulp. Enerzijds is innovatie in de ouderenzorg dus hard nodig, maar anderzijds dient er ook rekening gehouden te worden met het menselijke aspect.

"Enerzijds is innovatie in de ouderenzorg dus hard nodig, maar anderzijds dient er ook rekening gehouden te worden met het menselijke aspect."

Daarnaast bestaat bij het personeel in de zorg soms de angst dat hun werk vervangen wordt door de robots. Dat is echter niet iets waar ze zich nu zorgen over hoeven te maken. De Zora robots voegen wat toe aan de zorg, maar vervangen niets. Ze zijn er om de ouderen gezelschap te houden, naar ze te luisteren, ze te herinneren aan bepaalde handelingen, ze te helpen met oefeningen; allemaal ondersteunende taken die het werk van het personeel in de zorg verlichten, maar zeker niet vervangen.

Silver Economy

Er ligt een wereld vol mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid in de ouderenzorg. Dit blijkt ook uit onderzoek van de ‘Innovation Union’ van de Europese commissie naar de zogeheten Silver Economy. De Silver Economy is uitsluitend gericht op innovatie in de ouderenzorg en het draaglijk maken van het leven voor de ouderen van de toekomst. Hun oproep, die ik van harte deel, is dan ook aan jonge creatieve geesten om oplossingen te bedenken voor het maatschappelijke probleem dat vergrijzing heet. Zo creëert de vergrijzing werkgelegenheid voor de toekomst en snijdt het mes dus aan twee kanten.

"Er ligt een wereld vol mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid in de ouderenzorg."

Deze situatie zorgt namelijk voor een uitdagende markt waar veel kansen liggen. Want hoe gaan we ervoor zorgen dat de ouderen van de toekomst nog een fijn leven kunnen leiden? Iedereen kan nu al een steentje bijdragen door gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor de vergrijzingsproblemen die zich in de komende jaren gaan voordoen. Gamers, creatievelingen, uitvinders en ook medewerkers in de zorg zullen hierin samen een grote rol moeten gaan spelen.

De Zora zorgrobot wordt nu alleen nog ingezet in ouderenzorginstellingen. De Economic Board Utrecht wil in de regio echter ook samenwerken op het project van Vitaal Thuis om ouderen langer zelfstandig in eigen huis te laten wonen. In dit project ligt de focus vooral op de veiligheid en participatie van ouderen, en op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Hier kan de Zora ook een rol in gaan spelen, zodra ze beschikbaar en betaalbaar worden voor individuen.

Morele vraag

Hoewel innovaties als de Zora prachtig zijn, zal dit soort veranderingen ook altijd morele vragen oproepen. Vergroot dit namelijk niet de afstand tussen ouderen en de buitenwereld? En wie is er verantwoordelijk als er wat fout gaat? Dit zijn vragen waar rekening mee gehouden moet worden, en ik kijk met grote interesse naar hoe deze vragen beantwoord gaan worden en wat het uiteindelijk zal opleveren!

Jelle van der Weijde

Jelle van der Weijde is domeinmanager Gezond bij Economic Board Utrecht

06-47556548 06-47556548