Domein
Categorie

Werk aan de winkel binnen de IT-sector

De IT-sector zit enorm in de lift en groeit dit jaar sneller dan de algehele Nederlandse economie; bijna een verdubbeling van het aantal IT-bedrijven in acht jaar tijd. Een mooie ontwikkeling voor de Nederlandse economie, maar het leidt tegelijkertijd ook tot een collectief en maatschappelijk probleem, namelijk een tekort aan IT-ers. Zo schetst ABN Amro in het donderdag 26 november verschenen sectorrapport.

Alle sectoren veranderen razendsnel door ICT, van banken en detailhandel tot openbaar bestuur, zorg en onderwijs. Hiermee stijgt vanuit het bedrijfsleven de vraag naar IT-producten en –diensten. De huidige aanwas van afgestudeerde IT-specialisten is echter niet opgewassen tegen de 28.258 nieuwe IT-vacatures, alleen al in de eerste zes maanden van 2015. Daar komt bij dat de bestaande medewerkers om- en bijgeschoold zullen moeten worden tot IT-specialisten, willen ze hun positie in de markt behouden. ABN Amro signaleert in het rapport dat hierin een grote rol voor overheid en bedrijfsleven is weggelegd.

Urgent collectief en maatschappelijk probleem

Vanuit de Human Capital Agenda van de EBU ben ik blij dat de urgentie hiermee weer opnieuw wordt aangekaart. Het is al langer bekend dat de toenemende technologisering en digitalisering nieuwe competenties vraagt van de huidige en van de toekomstige arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd wordt dit probleem onvoldoende politiek geadresseerd. Zonder de benodigde om-, her- en bijscholing en als we de instroom naar techniekopleidingen niet vergroten, zullen veel IT-bedrijven uit Nederland vertrekken of IT-specialisten uit het buitenland in dienst nemen.

Ik ben blij dat de urgentie hiermee weer opnieuw wordt aangekaart

Ook moeten we kijken naar de inhoud van de huidige opleiding en de aansluiting op de praktijk. De onderzoekers van ABN Amro schrijven dat de tekortberoepen met name bestaan uit software-ontwikkelaars, programmeurs, specialisten (Java, Python, SQL, Javascript), webdevelopers, data-architecten, data-analysten en security-specialisten. Hogeschool Utrecht werkt nu samen met branchevereniging Ngi-NGN aan implementatie van het Europese e-Competence Framework. Dit Europese frame biedt een gemeenschappelijke beschrijving om de competenties die de ICT professionals van nu en de toekomst nodig hebben, als het gaat om vaardigheden en kennisniveau’s, en sluit aan op de praktijk.

In het rapport van ABN Amro staat dat er vooral vraag is naar hoogopgeleid IT-personeel - van de nieuwe IT-vacatures is ruim 70 % te vervullen door HBO of hoger - en dat er een overschot is aan studenten op middelbaar niveau. Bij dat laatste plaats ik vraagtekens. Ik ontvang de laatste tijd veel signalen dat MBO-studenten in dit vakgebied vrij snel een baan vinden, dus dit wordt zeker vervolgd. Maar áls er inderdaad sprake is van een overschot aan MBO studenten, zou het niet de moeite waard zijn om te kijken naar invulling van een deel van de vacatures voor hoogopgeleiden door mbo-afgestudeerden?

IT-banen voor het oprapen

Net als eerdere onderzoeken bevestigt het ABN Amro rapport dat de banen voor informaticastudenten voor het oprapen liggen. Dit wordt des te meer bevestigd door berichtgeving zoals in september vanuit de NS. Zij hebben het komende jaar alleen al honderden vacatures voor hoogopgeleid technisch personeel en ICT’ers, op alle niveau’s. Is dat voldoende voor scholieren om voor een studie en baan in deze richting te kiezen? Waarschijnlijk niet. Naast om-, her- en bijscholing en aanpassen van de curricula, moeten we ook jongeren stimuleren om voor techniek en IT te kiezen, bijvoorbeeld door middel van hackathons en CoderDojo’s.

De IT-sector biedt dus enorme kansen voor werkgelegenheid, maar daarvoor is er eerst werk aan de winkel nodig! Wilt u hieraan bijdragen? Neem dan contact op met mij of mijn collega Heerd Jan, domeinmanager Slim.

Karen van der Moolen

Karen van der Moolen is domeinmanager Slim bij Economic Board Utrecht.

06-14843018 06-14843018