Categorie
  • Nieuws

Board Academy open voor inschrijving

De Amsterdam Economic Board en de Economic Board Utrecht (EBU) gaan van start met de Board Academy. In deze leergang werken (informele) leiders uit het regionale bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samen aan een economie die de leefbaarheid van de betrokken regio’s versterkt. De Board Academy is nu open voor inschrijving.

De transitie naar een duurzame energievoorziening, zelfmanagement in de zorg, integraal mobiliteitsmanagement, het sluiten van stofkringlopen, het zijn enkele van de uitdagingen waar onze generatie voor staat. Groeiende complexiteit en onzekerheid dwingen ons om daarbij nieuwe wegen in te slaan.

Om onze stedelijke regio’s leefbaar te houden, zullen we investeerbare oplossingen moeten vinden voor tal van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Hoe geven we hieraan vorm in nieuwe samenwerkingsverbanden, beseffend dat samenwerking over fysieke grenzen heen zal moeten gaan en dat er nieuwe cross-overs nodig zijn? Alleen als onze organisaties in grensoverschrijdende netwerken opereren zal er fundamentele verandering plaats vinden. De Board Academy biedt u handvatten en perspectieven om hiermee aan de slag te gaan.

Amsterdam en Utrecht hebben beide de ambitie om welvaart, welzijn en kwaliteit van hun regio’s duurzaam te versterken. Met het initiatief van de Board Academy willen de Amsterdam Economic Board en de Economic Board Utrecht gezamenlijk nieuwe stappen hierin zetten. In deze bijzondere leergang leert en ervaart u als leidinggevende om vanuit verschillende disciplines en invalshoeken effectief met regionale uitdagingen om te gaan.

Aan de hand van concrete vraagstukken die door uzelf worden ingebracht krijgt u nieuwe inzichten en leert u samen met anderen buiten gestelde kaders te denken en over eigen grenzen heen te kijken. Samen met gelijkgestemden verkent en reflecteert u op mogelijke oplossingen. Welke barrières moeten we slechten? Waar liggen nieuwe kansen? Met de Board Academy ontstaat een groeiend netwerk van actieve verbinders, een netwerk van leiders dat reflecteert over en concreet bijdraagt aan de toekomstagenda van de twee regio’s.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor invloedrijke directeuren, leidinggevenden en strategen met visie en ervaring in grensoverschrijdende publiek-private samenwerking. Per leergang kunnen 15-25 deelnemers aansluiten, liefst een mix van mensen met een achtergrond uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Meer informatie en aanmelden

Download hier de brochure voor de Board Academy.

Redactie EBU

Heeft u vragen of een initiatief? Neem contact met ons op.

030 - 238 28 58 030 - 238 28 58